Kurs pedagogiczny dla nauczycieli

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Według polskiego prawa, aby zostać nauczycielem niezbędne jest posiadanie nie tylko wykształcenia kierunkowego, ale również tak zwanego przygotowania pedagogicznego. Oznacza to w dużej mierze przede wszystkim nabycie różnorodnych umiejętności pedagogicznych, które umożliwiają prawidłowe nauczanie oraz przeprowadzanie wartościowych zajęć dydaktycznych zgodnych z etyką zawodową oraz sprawowanie opieki w oświacie na określonych grupach podopiecznych, na przykład dzieci w wieku wczesnoszkolnym, uczniów szkół ponadgimnazjalnych czy studentów.

Sposobem na uzyskanie przygotowania pedagogicznego jest między innymi kurs pedagogiczny dla nauczycieli, który w kompleksowy sposób przygotowuje do pełnienia zawodu nauczyciela oraz gwarantuje uzyskanie niezbędnych kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Taki rodzaj kursu dostępny jest chociażby w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która na polskim rynku istnieje już od prawie 20 lat i przez ten czas zdobyła uznanie oraz renomę, jako profesjonalna i rzetelna jednostka edukacyjna – z jej pomocą wykształciło się już wielu nauczycieli oraz osób pracujących w polskiej oświacie.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego uprawniona jest do prowadzenia studiów oraz studiów podyplomowych (zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez MEN szkoła posiada wpis do rejestru szkół wyższych, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli realizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego są to nowoczesne i spełniające założenia rynku edukacyjnego studia podyplomowe, realizowane w ramach tzw. e-learningu (czyli nauki z wykorzystaniem platformy zdalnej), co umożliwia swobodne połączenie nauki z innymi obowiązkami. Kurs został przygotowany z naciskiem na dużą różnorodność oraz efektywność nauki – nad jego organizacją czuwała wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz dydaktyków.

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, a także nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu między innymi pedagogiki, elementów psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej. Każdy absolwent po ukończeniu „podyplomówki” uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne oraz tym samym może on rozpocząć pracę jako nauczyciel w placówkach edukacyjnych i oświatowych. Czas trwania kursu pedagogicznego (zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz odpowiednich rozporządzeń) to 270 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 420 godzin). Nauka podzielona jest na 3 semestry. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zwolnienia z praktyk na studiach podyplomowych dla nauczycieli czynnych zawodowo, którzy realizują praktykę we własnym zakresie, co niewątpliwie jest bardzo dużym udogodnieniem.