Kurs przygotowania pedagogicznego

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Chcąc uczyć innych i zarabiać konkretne pieniądze w branży edukacyjnej trzeba wziąć pod uwagę własny etap nauczania przygotowujący do przyszłej roli. Od osób piastujących stanowisko nauczyciela lub pedagoga wymaga się posiadania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, które będą odpowiadać jego obowiązkom. Wynika to z wielu zadań realizowanych na poziomie nauczania i wychowywania podopiecznych. W końcu celem jest nie tylko przekazywanie informacji czy rozwiązywanie problemów z podręcznika. Nadrzędnym zadaniem jest kształtowanie umysłów zarówno od strony wiedzy jak i psychiki.

Jeśli wizja uczenia młodocianych przerasta świeżych absolwentów pedagogiki, wówczas nie trzeba zmieniać kierunku studiów w poszukiwaniu innej pracy. Klasę pełną podopiecznych możemy zamienić na własny pokój w szkole, w którym podejmiemy się pracy pedagoga. A w nim zajmiemy się pojedynczymi przypadkami. Mianowicie dotyczy to problemów dzieci i młodzieży na tle psychicznym w obrębie problemów w domu rodzinnym, w szkole, a także z ich samooceną i postrzeganiem rzeczywistości. Pedagog jest mediatorem i swoistym terapeutą szkolnym, który dociera do źródła problemu, starając się pomóc i reagować, kiedy zachowanie uczniów ma wpływ na ich radzenie sobie z edukacją i życiem.

Teoretyczne ujęcie pracy nauczyciela i pedagoga może wydawać się trudne i niezwykle odpowiedzialne. Na ich barkach spoczywa masa obowiązków mogących przestraszyć przyszłych kandydatów. Jednak jest cienka granica między poczuciem obawy a pewności w wykonywanym zawodzie. Wszystko sprowadza się do poziomu wiedzy i umiejętności, które można zdobyć i rozwinąć tuż po studiach, zapisując się na kurs przygotowania pedagogicznego.

Czym właściwie jest taki kurs? To program zajęć dla nauczycieli, pedagogów, pozwalający zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze nauczyciela. Niejako ma charakter studiów podyplomowych, ale kładzie większy nacisk na praktykę zawodu, w której istotą jest stosowanie wiedzy w realiach codziennej pracy. Kurs przygotowania pedagogicznego porusza najważniejszą problematykę zawodu nauczyciela, a więc pedagogikę, psychologię oraz dydaktykę ogólną i metodykę szczegółową.

Na taki kurs możemy zapisać się np. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dlaczego warto zainwestować w swoją edukację akurat w tej placówce? Powodów jest kilka, a na ich czele legalność i jakość nauczania. WSKZ posiada wpisy do rejestru szkół wyższych, do rejestru instytucji szkoleniowych. Realizuje program nauczania według wymogów MEN i MNiSW. I co najważniejsze dla osób, które chcą powalczyć o najlepsze stanowiska w szkołach – po zaliczeniu kursu otrzymamy świadectwo wydane na wzorze MEN.