Kwalifikacje pedagogiczne a przygotowanie pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel lub też uzyskać awans zawodowy na wyższy stopień musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Najczęściej wymogiem są studia wyższe w dziedzinie przedmiotu, który będzie nauczany i tak zwane przygotowanie pedagogiczne. Czy kwalifikacje pedagogiczne a przygotowanie pedagogiczne są tym samym? Niestety ta kwestia może być bardzo sporna. Przede wszystkim warto sprawdzić jakie obowiązuje prawo i co może być uznane za odpowiednie kwalifikacje.

Nauczycieli, którzy rozpoczęli lub rozpoczną staż pracy po 1 sierpnia 2017 roku obowiązuje wydane w rym dniu Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wydane przez MEN. Osoby, które uzyskały status nauczyciela między 2009 a 2017 rokiem, obowiązują przepisy z 2009 roku.

Kwalifikacje pedagogiczne muszą być ukończone w zakresie przygotowania pedagogicznego, które trwa co najmniej 270 godzin nauki teoretycznej oraz 150 godzin praktyk zawodowych pedagogicznych. Ponadto nauka musi obejmować wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu pedagogiki, ale też psychologii i dydaktyki szczególnej. A przede wszystkim musi być udokumentowana dyplomem ukończenia studiów, dyplomem wydanym przez zakład kształcenia nauczycieli czy świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

W praktyce oznacza to, że nawet kończąc studia wyższe przedmiotowe można nie mieć odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, ponieważ zajęć z przygotowania pedagogicznego było zbyt mało, aby spełniały wymagania Ministra Edukacji Narodowej. I co teraz? Na szczęście przygotowanie pedagogiczne to jeden z kierunków studiów podyplomowych, które oferuje między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Studia podyplomowe obejmują wymagane 270 godzin nauki oraz do zaliczenia jest 150 godzin praktyk zawodowych. Jednak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi kształcenie przez platformę e-learning, co oznacza, że uczymy się przez Internet, w swoim tempie. Można więc zrealizować materiał studiów szybciej niż w trzy semestry. Oczywiście wraz z nauką trzeba też zaliczać testy potwierdzające zdobyte wiadomości i egzamin na koniec studiów.

Mimo to taka forma nauki jest bardzo wygodna, ponieważ możemy jednocześnie realizować praktyki, uczyć się na innym kierunku czy nawet pracować, ale też studiować podyplomowo. Sama szkoła spełnia wymagania MEN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co potwierdza wpis do rejestru szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Po ukończeniu nauki otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW. Tak potwierdzone kwalifikacje pedagogiczne będą ważne.