Kwalifikacje pedagogiczne online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Szeroki zakres obowiązków pedagoga szkolnego podlega przeróżnej interpretacji. Wielu uczestników relacji szkolnych podkreśla wysoką ważność roli zawodowej takiej osoby w każdej placówce edukacyjnej. Nie może dziwić fakt, że pedagog szkolny jest postrzegany jako „trzeci dyrektor”, czyli jednostka, której polecenia są tak samo ważne jak dyspozycje wydawane przez dyrektora. To także „człowiek od gaszenia pożarów”, który na co dzień nie jest przesadnie widoczny, ale w chwilach kryzysowych potrafi działać sprawnie oraz skutecznie. To również „jednostka od wszystkiego”, która jest w stanie przyjąć na siebie zastępstwo chyba w każdej możliwej sytuacji. Pedagog szkolny, to też „miejscowy policjant”, który często potrafi zastosować przepisy do każdego przypadku. Co najważniejsze, to bardzo często także najlepszy kumpel, serdeczny przyjaciel, który potrafi przyjąć każdego ucznia z każdymi problemami i rozterkami.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że aby sprawować funkcję pedagogiczną należy posiadać niezbędne kwalifikacje. Teraz jest to możliwe także drogą internetową za pośrednictwem kursu podyplomowych studiów pedagogicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. W wymiarze godzinowym 270 godzin + 150 godzin praktyk można uzyskać uprawnienia, które będą godne z wymaganiami stawianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniana instytucja jest powołana do prowadzenia internetowych studiów podyplomowych, co potwierdzone zostało wpisami do ewidencji uczelni pod numerem 208. Ponadto potwierdzenia można szukać również w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz rejestrze szkół wyższych. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego działa prężnie już od 20 lat i cieszy się dużą renomą na rynkach pracy.

Za pośrednictwem tej placówki edukacyjnej wykształcono wielu pedagogów, osób z wykształceniem, które pozwoliło na stworzenie nowych placówek edukacyjnych. Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w szkołach publicznych i prywatnych. Zwieńczeniem internetowego kursu jest otrzymanie świadectwa, które ma taką samą wartość nie tylko pod względem zakresu teoretycznego, ale prawnego jak w przypadku studiów realizowanych w formie stacjonarnej. E-learning to w tej chwili alternatywa dla ciągłych wyjazdów, konieczności rezerwowania hoteli i kupowania posiłków, na co musi być gotów kursant uczęszczający na zajęcia odbywającej się w placówkach stacjonarnych. Zdobycie kwalifikacji zawodowych w trybie online nie umniejsza danej osobie szans na rynku pracy. To niejako potwierdzenie wzmożonej motywacji, dążenia do celu, jakim jest zmiana swojej sytuacji zawodowej.