Kwalifikacje pedagogiczne pedagoga szkolnego

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Podstawowym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym każdego dziecka jest rodzina. Właśnie w domach zaspokajane są wszelkie fundamentalne potrzeby dziecięce, które dotyczą opieki, umożliwiają przeżycie, a także odpowiednie wychowanie. Kształtowanie podstaw, zachowań i osobowości każdego młodego człowieka zależne jest także od szkoły. To w niej zdobywa się wiedzę, odbywa się też nauczanie emocjonalne, które pozwala również radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Rola pedagoga szkolnego wpisuje się w życie szkoły już od ponad 30 lat. W rzeczywistości edukacyjnej taka osoba działa na podstawie ustaw i rozporządzeń, ale niekiedy boryka się z trudnymi do udźwignięciem sytuacjami. Ponadto ilość i zakres zadań zależy od specyfiki działania każdej placówki edukacyjnej. Pedagog szkolny jest niejako pomostem, które łączy ze sobą uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Sprawowanie wspomnianej funkcji jest możliwe za sprawą posiadania odpowiednich kwalifikacji. Uprawnienia zawodowe już od pewnego czasu można zdobyć w sposób bardziej dostępny. Mianowicie chodzi o realizację studiów podyplomowych pedagogicznych w formie online. To innowacyjna forma kształcenia, która sprawia, że ani czas, ani dostępność nie jest kwestią, która może blokować rozwój zawodowy. Internetowy kurs prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego w wymiarze godzinowym 270 godzin + 150 godzin praktyk. Z uwagi na postęp technologiczny i potrzeby rynku wspomniana ścieżka edukacyjna w trybie online jest w pełni zgodna z wymogami stawianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dogodnym miejscu i czasie można realizować zakres, który pozwoli na podjęcie stanowiska pedagoga szkolnego. W formie e-learningowej dotyczy to tych samych przepisów prawnych, co w przypadku zajęć odbywających się w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu online szkolenia z zakres kwalifikacji pedagogicznych otrzymuje się dyplom, który jest w identyczny sposób traktowany przez każdą placówkę edukacyjną. O zatrudnienie nie trzeba się martwić, ponieważ renoma jaką cieszy się Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przykuwa zawsze oko potencjalnego pracodawcy.

Najwyższej jakości usługa jaką jest online szkolenie dla przyszłych pedagogów szkolnych poświadczona jest wpisem do rejestru szkół wyższych oraz wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Ciekawa forma przekazania niezbędnej do wykonywania zawodu wiedzy w bardziej wydajny sposób z pewnością pozwoli na otworzenie własnej działalności o profilu edukacyjnym bądź podjęcie pracy w szkole publicznej lub prywatnej.