Kwalifikacje pedagogiczne studia podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe to świetna metoda nauki dla osób, które ukończyły co najmniej I stopień studiów wyższych. Wystarczy uzyskać dyplom i tytuł licencjata, aby móc zapisać się na II stopień i zdobyć tytuł magistra, albo po prostu na studia podyplomowe, aby uzyskać nowe – całkiem inne kwalifikacje zawodowe. Bardzo dużo osób zapisuje się na studia podyplomowe, aby uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe i dostać pracę, która ich interesuje. Jednakże w wielu zawodach wymagane jest nie tylko wyższe wykształcenie, ale też ukończenie nawet dwóch kierunków studiów.

Każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel musi wiedzieć, że obecnie potrzebne są zarówno ukończone studia wyższe w zakresie przedmiotu, jaki chce się nauczać jak i studia pedagogiczne obejmujące co najmniej 270 godzin nauki i 150 godzin praktyk zawodowych. Oznacza to, że kwalifikacje pedagogiczne studia podyplomowe także obejmują! Najłatwiej jest zacząć ścieżkę kariery nauczyciela od studiów I i II stopnia jako studiów przedmiotowych oraz przygotowania pedagogicznego zrealizowanego w ramach studiów podyplomowych.

Wybierając kwalifikacje pedagogiczne jako studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można je realizować równocześnie ze studiami II stopnia. Dlaczego? Otóż Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje naukę metodą e-learning, co oznacza, że uczymy się przez Internet. Daje to możliwość elastycznego dopasowania czasu nauki do naszych możliwości. Nie tylko osoby, które chcą dalej studiować stacjonarnie wybierają taką formę studiów, ale też osoby pracujące, które mają ograniczony wolny czas, a chcą uzyskać nowy zawód.

Mimo, że nauka przez e-learning jest dość nowym rozwiązaniem, to jest w pełni akceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej jako rzetelna metoda nauki. Warto wiedzieć, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest między innymi do rejestru szkół wyższych czy rejestru instytucji szkoleniowych. Oznacza to, że spełnia wymagania MEN i MNiSW. Ponadto oferowana tutaj nauka w zakresie przygotowania pedagogicznego spełnia też wymagania z Rozporządzenia MEN, czyli oferuje 3 semestry nauki, w ramach których uczymy się 270 godzin lekcyjnych i obowiązkowo trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Zatem po ukończeniu takiej nauki można z powodzeniem ubiegać się o pracę nauczyciela.

Taka metoda nauki jest wygodna, ale też efektywna. Trzeba uczyć się regularnie, a wiedza sprawdzana jest przez testy cząstkowe czy egzamin końcowy. Jednak ucząc się w swoim tempie i samodzielnie, można nauczyć się o wiele więcej niż na zajęciach organizowanych dla dużych grup, w wyznaczonych sztywno godzinach.