Kwalifikacje pedagogiczne studia Wrocław

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego

Wbrew pozorom jednym z nadal często wybieranych zawodów przez młode osoby jest zawód nauczyciela. Część osób po studiach I i II stopnia zapisuje się na kolejny stopień studiów wyższych i robi doktorat, po którym chce pracować jako nauczyciel akademicki. Sporo osób studiuje przedmioty, które są nauczane w szkołach podstawowych czy średnich. Od lat nieprzerwaną popularnością cieszą się też studia filologiczne, zwłaszcza w zakresie języków obcych jak angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański czy francuski. Po ukończeniu takich studiów można pracować jako prywatny korepetytor, nauczyciel języka obcego w szkole językowej czy w placówkach publicznych jak przedszkola i szkoły. Ale czy na pewno jest to takie łatwe?

Otóż wedle Rozporządzenia z 2017 roku wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która rozpoczyna staż nauczycielki musi mieć: przygotowanie przedmiotowe oraz przygotowanie pedagogiczne. To pierwsze oznacza konieczność ukończenia szkoły wyższej o kierunku przedmiotu, którego chcemy nauczać. Przykładowo dla nauczyciela języka angielskiego jest to filologia angielska. A drugie wymaganie to uzyskanie przygotowania pedagogicznego w ilości minimum 270 godzin nauki oraz przy zaliczeniu 150 godzin praktyk zawodowych. Takie kwalifikacje pedagogiczne studia we Wrocławiu, czy w innym mieście mogą nam zapewnić. Jednak w przypadku kwalifikacji pedagogicznych nie trzeba studiować 3 lat dla tytułu licencjata, a można je zrealizować jako studia podyplomowe. Ponadto wcale nie musi to być uczelnia we Wrocławiu czy innym dużym mieście. Takie studia podyplomowe można wygodnie ukończyć w własnym domu. W jaki sposób?

Wymagania Ministra Edukacji Narodowej w zakresie nauczania kwalifikacji pedagogicznych spełnia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Ta jednostka jest też wpisana do ewidencji szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Co oznacza, że oprócz wymagań MEN, spełnia także wymagania stawiane przez MNiSW. Jednak w wypadku uzyskania kwalifikacji pedagogicznych wedle Rozporządzenia MEN ważne są dwie rzeczy: czas nauki i realizowany program, oraz dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Studia podyplomowe online oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego realizowane są w trzy semestry, które obejmują 270 godzin nauki i trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych w dowolnie wybranej jednostce oświatowej. Tym samym szkoła spełnia wymagania ministra. A żeby ukończyć naukę trzeba nie tylko zrealizować cały program, ale też zdawać testy i egzamin końcowy, dopiero po którym otrzymamy świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych na dokumencie zgodnym ze wzorem wyznaczonym przez MNiSW.