Kwalifikacje pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Pedagog szkolny to niekiedy sprzymierzeniec i poplecznik ucznia bez względu na okoliczności i występujące trudności wychowawcze na każdym etapie edukacji. Zachowanie obiektywizmu, a także odporność na presję otoczenia sprawia, że osoba podejmująca takie stanowisko w placówce edukacyjnej zachowuje optymalną efektywność swojej pracy. Niesienie pomocy i rozwiązywanie problemów szkolnych oraz rodzinnych to główne zadania każdego pedagoga szkolnego. Poza tym sami nauczyciele uważają, że osoba na tym stanowisku to fachowiec, który służy pomocą i radą w wielu trudnych sytuacjach. Pedagog szkolny potrafi nawiązywać pozytywne kontakty uczniów z nauczycielami, a także pośredniczy w sporach występujących między nimi. Zapewnienie takiego komfortu, prowadzenie indywidualnych rozmów, porad często bywa niezbędne w wielu sytuacjach.

Pełnoprawne objęcie funkcji pedagoga szkolnego wymaga jednak odpowiednich uprawnień. Teraz można je uzyskać w bardziej dostępny sposób, a mianowicie poprzez internetowy kurs dający pełnię kwalifikacji pedagogicznych prowadzony przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta to renomowana jednostka, która działa od blisko dwudziestu lat. Została wpisana do ewidencji uczelni w Polsce pod numerem 208. Online szkolenie z zakresu kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska pedagoga szkolnego jest zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To nie tylko postęp technologiczny, ale także aktualne zapotrzebowanie wpłynęło na dużą popularność takiej formy nauczania. Wystarczy włączyć komputer, który podłączony do sieci globalnej pozwala o każdej godzinie dnia i nocy na rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia.

Studia podyplomowe pedagogiczne w formie online odbywają się w zakresie 270 godzin + 150 godzin praktyk. Każdą z tych chwil można realizować w wybranym przez siebie i dogodnym miejscu oraz czasie. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego otrzymuje się świadectwo, które potwierdza uzyskanie niezbędnych do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego. Działalność Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego już od wielu lat jest pozytywnie postrzegana przez wielu pracodawców. Dowodem na wysoką jakość kształcenia są wpisy do rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru szkół wyższych. Dodatkowo przyczyniła się do zatrudnienia wielu nowych pedagogów szkolnych, a także zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliła na otwarcie nowych placówek edukacyjnych. Podjęcie etatu możliwe jest zarówno w przypadku szkół publicznych, jak i prywatnych. Internetowe studia podyplomowe pedagogiczne to przyszłość, która za kilka lat stanie się czymś równorzędnym podobnie jak nauczanie w trybie stacjonarnym.