Nauczanie przedmiotów zawodowych – Technik informatyk online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/1016/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-ksztalcenia-w-zawodzie-technik-informatyk/src-BlogInformatyka

Informatyka to bardzo ważna w naszych czasach dziedzina nauki. Codziennie nowoczesne sprzęty są prezentowane światu, aby można było się nimi posługiwać do wykonywania pracy czy po prostu do zabawy i komunikacji ze znajomymi. Jednak informatyka zajmuje się nie tylko kreowaniem nowości, ale też pracą nad obecnie istniejącymi urządzeniami i ich rozbudową. Ponadto niektóre urządzenia potrzebują stosownej naprawy i tym też może zająć się informatyk. Jak więc widać pracując w tej branży można specjalizować się w wielu różnych zadaniach.

W każdej szkole prowadzone są obecnie lekcje informatyki. Jest to potrzebne już w szkole podstawowej, ponieważ dzieci i tak bardzo szybko zaczynają korzystać z komputerów czy tabletów. Natomiast na późniejszych etapach edukacji będą im potrzebne inne umiejętności, jak choćby zrobienie prezentacji czy własnej strony internetowej. Całkiem sporo młodych osób widzi siebie w tej branży i dlatego decyduje się na zapisanie do szkoły ponadpodstawowej związanej z nauką informatyki.

W ostatnim czasie technika stały się naprawdę popularne i coraz więcej osób wybiera tę ścieżkę nauki. Na pierwszym miejscu są technika informatyczne, gdzie można się przygotować do pracy w tej branży lub też na kolejnym etapie edukacji pójść na studia związane z tą dziedziną. Z racji tego, że ten profil szkoły jest dość popularny, potrzeba większej liczby nauczycieli do pracy. Nie tylko nauczycieli samej informatyki, ale też wielu innych przedmiotów technicznych.

Jeśli mamy już uprawnienia nauczyciela, albo też uczymy samej informatyki i chcemy otrzymać pracę nauczyciela przedmiotów zawodowych, możemy szybko zwiększyć swoje uprawnienia przez studia podyplomowe Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – Technik informatyk online. Ten kierunek studiów dostępny jest w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Można tutaj zdobyć kwalifikacje nauczyciela informatyki, ale też i nauczyciela przedmiotów zawodowych we wspomnianym obszarze wiedzy.

Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe online są bardzo wygodne, ponieważ samodzielnie możemy ustalić sobie grafik nauki, a więc nie będą kolidować z już wykonywaną przez nas pracą zawodową.