Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866904/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-ksztalcenia-w-zawodzie-technik-ochrony-srodowiska/src-BlogNauczOchrŚrod

Nauczyciele muszą nie tylko wymyślać nowe sposoby angażowania uczniów w naukę, aby ta nie była dla nich nudna czy ciężka, ale też spełniać wymagania ministerstwa. W ostatnich latach system oświaty przeszedł dużo zmian. Część z nich wprowadzono bez problemu i uczniowie nawet tego nie dostrzegli. Jednak zmiana systemu nauki i ponowny podział poziomów na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wprowadziły niemało zamieszania. To nie wszystko. Także najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli zmieniło system pracy dla wielu osób pracujących w oświacie.

Największą zmianą dla osób, które dopiero uczą się, żeby pracować jako nauczyciel, było wprowadzenie konkretnych wymagań co do przedmiotu przygotowanie pedagogiczne. Część osób miała go na studiach, ale MEN wyznaczył, ile godzin powinno się go uczyć, aby taki przedmiot został zaliczony. Dziś nie jest to jednak żaden problem, bowiem kompetencje zawodowe możemy uzupełnić za sprawą studiów podyplomowych.

Zwłaszcza oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego studia podyplomowe online powinny zainteresować nauczycieli i pedagogów. Na tej uczelni można studiować przez Internet wiele ciekawych, ale i potrzebnych nauczycielom kierunków. Mogą to być studia podyplomowe Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – Technik ochrony środowiska online, jeśli chcemy pracować w szkole zawodowych i profilowanych.

Tutaj studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. A sama uczelnia działa już od ponad 20 lat i ukończyło ją ogromne grono studentów, którzy obecnie pracują jako nauczyciele.