Pedagog jak zostać

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Pedagog pełni bardzo ważną funkcję w przedszkolach i szkołach, a także w ośrodkach dla dzieci i młodzieży. Jego zadaniem jest nie tylko prowadzenie zajęć z uczniami w sprawie wyboru dalszej ścieżki naukowej i zawodowej czy korygowanie złych zachowań. Pedagog ma też brać czynny udział w organizacji i koordynacji działania szkoły w zakresie opieki oraz pomocy wychowawczej nad jej uczniami. Oznacza to, że pracuje z nauczycielami przedmiotowymi, dyrekcją i kuratorium, ale przede wszystkim z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami.

Nie jest to praca łatwa, a wbrew pozorom pełna jest wyzwań i zaskakujących wydarzeń, na które studia pedagogiczne mogą nie pomóc. Jakie więc wykształcenie powinna mieć taka osoba? Albo jaka jest odpowiedź na pytanie: Pedagog, jak zostać nim i pracować np. w szkole? Otóż szczegółowe kwalifikacje zawodowe omawia Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 roku. Pedagog musi mieć po pierwsze studia wyższe w stopniu magistra lub wyższym w kierunku pedagogiki ze specjalizacją odpowiadającą prowadzonym zajęciom lub ukończone inne studia wyższe z tytułem magistra lub wyższe i studia podyplomowe z pedagogiki czy pedagogiki specjalnej, a po drugie musi mieć tak zwane przygotowanie pedagogiczne.

Najlepszą alternatywą dla studiów magisterskich, jeśli ktoś musiałby zaczynać całe studia od nowa są studia podyplomowe. Można się na nie zapisać w celu uzyskania zupełnie nowego wykształcenia kierunkowego albo też, aby pogłębić wiedzę w jakiejś dziedzinie. Zamiast studiować 5 lat do tytułu magistra, na studiach podyplomowych uczymy się tylko 3 semestry i uzyskujemy tak samo wartościowe świadectwo ukończenia jak po rozpoczęciu nowego kierunku od podstaw. Dlatego wiele osób po prostu zapisuje się na studia z przygotowania pedagogicznego czy pedagogiki specjalnej, a nawet z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w ramach studiów podyplomowych.

Zapisując się na takie studia do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego można zrealizować wymagany przez MEN program nauki i uzyskać świadectwo ukończenia kierunku na wzorze MNiSW. Są to studia przeznaczone dla każdej osoby, która ukończyła co najmniej studia I stopnia (od górny warunek przystąpienia do studiów podyplomowych). Z racji tego, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi zajęcia przez platformę e-learningową, każda osoba niezależnie od miejsca zamieszkania może się na takie studia zapisać i brać w nich udział. Plan zajęć można dostosować do swoich możliwości. Oczywiście trzeba zrealizować cały program zajęć, ale można elastycznie wybierać godziny nauki. Dzięki temu takie studia można połączyć z pracą zawodową czy nauką na innym kierunku.