Pedagogika korekcyjna jako jedno z działań terapeuty pedagogicznego

terapeuta pedagogiczny studia online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 marca 2023

W każdej klasie lub grupie znajdują się uczniowie o różnych predyspozycjach. Jedni szybciej przyswajają wiedzę przekazywaną przez nauczyciela, podczas gdy drudzy sprawniej radzą sobie z czytaniem oraz pisaniem. Niestety niektórzy uczniowie mogą wyraźnie odstawać intelektualnie od grupy lub przejawiać różne nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi terapeuta pedagogiczny, który wspiera takie dzieci w realizacji edukacyjnych wymagań stawianych przez szkołę.

Dlaczego tak ważna jest terapia pedagogiczna w przedszkolu?

Terapia pedagogiczna to działania specjalistyczne, które mają na celu nieść pomoc dzieciom, u których zauważalne są nieprawidłowości w obszarze zachowania oraz rozwoju. Takie zaburzenia korygowane są poprzez właściwie dobrane oddziaływania specjalistyczne mające charakter profilaktyczny, medyczny oraz psychologiczno-pedagogiczny.

Tego typu terapia może być stosowana już w przedszkolu, gdy u danego dziecka zaobserwuje się trudności w liczeniu, pisaniu, czytaniu oraz innych podstawowych umiejętnościach, zgodnych z danym etapem edukacyjnym.

Mogą one występować u uczniów, u których zdiagnozowano:

 • zakłócenia wzroku i słuchu,
 • opóźnienia rozwojowe pod względem rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia emocjonalno-motywacyjne.

Pedagogika korekcyjna – czym się zajmuje?

Z uwagi na rosnącą popularność tego typu zajęć, coraz więcej osób zastanawia się, czym zajmuje się pedagogika korekcyjna. Otóż jej celem jest wyeliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, a także ich negatywnych konsekwencji za pomocą środków pedagogicznych.

Celem pedagogiki korekcyjnej jest m.in.:

 • stymulacja i usprawnianie rozwoju psychomotorycznych funkcji uczniów,
 • wyrównywanie deficytów pod kątem wiedzy oraz umiejętności dzieci,
 • eliminowanie niepowodzeń, a także ich społecznych i emocjonalnych konsekwencji.

terapia pedagogiczna studia online

Terapeuta pedagogiczny – czym zajmuje się ten specjalista?

Pedagogika korekcyjna to jedno z działań terapeuty pedagogicznego, czyli specjalisty udzielającego psychologiczno-pedagogicznej pomocy dzieciom, które napotykają trudność w realizacji wymagań stawianych przez szkołę. Rozpoznaje nie tylko możliwości rozwojowe każdego z uczniów, ale także ich indywidualne predyspozycje.

Do jego zadań należy m.in.:

 • diagnozowanie szkolnej i rodzinnej sytuacji ucznia,
 • opracowywanie programu pomocy dzieciom o specyficznych trudnościach edukacyjnych,
 • prowadzenie psychoedukacyjnych zajęć – zarówno dla uczniów, jak i rodziców,
 • współpraca z innymi specjalistami – m.in. z psychologami i pedagogami.

Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć przydatne w pracy terapeuty

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej mają charakter korekcyjno-kompensacyjny oraz stymulująco-usprawniający i mogą odbywać się indywidualnie bądź w grupie. Niezwykle przydatne w pracy terapeuty pedagogicznego okazują się specjale scenariusze zajęć, które określają:

 • cel ogólny,
 • cele operacyjne,
 • cele terapeutyczne,
 • metody pracy (np. słowna, aktywizująca),
 • środki dydaktyczne (np. rysunki, pokaz multimedialny, karteczki).

Scenariusze zajęć terapii pedagogicznej uwzględniają najczęściej ćwiczenia oraz zabawy pozwalające m.in. rozwijać małą i dużą motorykę czy kształtować świadomość własnego ciała.

Studia podyplomowe dla aspirujących terapeutów pedagogicznych

Terapię pedagogiczną oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu może przeprowadzać tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Aspirujący terapeuta pedagogiczny może je zdobyć zapisując się na studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Absolwenci kierunku Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) otrzymują kwalifikacje do pracy jako nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej we wszystkich placówkach edukacyjnych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.