Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/698/studia/podyplomowe/pedagogika-korekcyjna-terapia-pedagogiczna-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogPedagogKorekc

Pedagog czy nauczyciel to zawody, w których potrzebne jest stałe poszerzanie horyzontów, nabywanie nowych umiejętności i co ważniejsze kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym dokumentem. Obecnie osobom pracującym w przedszkolach i szkołach różnego typu potrzebne są nie tylko umiejętności edukacyjne, ale i wychowawcze czy komunikacyjne. Przydatne są też umiejętności terapeutyczne i umiejętność diagnostyki powszechnych zaburzeń rozwojowych, które mogą występować u dzieci i młodzieży. Wbrew pozorom coraz więcej młodych uczniów może je przejawiać z różnych przyczyn. Aby takie dzieci mogły się prawidłowo rozwijać i efektywnie nabywać wiedzy, potrzebny jest dobry pedagog, który będzie miał umiejętności potrzebne do prowadzenia terapii pedagogicznej.

Jednak, aby móc taką prowadzić potrzebne są najpierw kwalifikacje zawodowe zdobyte na przykład na studiach podyplomowych. Wiele osób ma już uprawnienia pedagoga specjalnego, a więc z myślą o nich przygotowano studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych, dostępne w Łodzi. Jeżeli ktoś nie miał możliwości zapisać się w wyznaczonym czasie, może podjąć studia online na tej samej uczelni.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje wygodne studia online, które mają poziom studiów podyplomowych. Kierunek terapia pedagogiczne kierowany jest szczególnie dla pedagogów, którzy wcześniej ukończyli kierunek pedagogika specjalna. Jednakże w ofercie tej uczelni można znaleźć też kierunki dedykowane dla nauczycieli, pedagogów, a nawet rodziców dzieci i młodzieży, która przejawia wyższe potrzeby edukacyjne. Dzięki takiej wiedzy każda osoba może poznać metody terapii pedagogicznej czy innego studiowanego zagadnienia, aby pracować z dziećmi i młodzieżą czy wspierać specjalistów zajmując się dzieckiem w domu.

Choć studia realizowane są przez Internet, to są one prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dzięki temu można mieć pewność, że ze świadectwem ukończenia tych studiów bez trudu otrzymamy pracę w jednostce oświatowej.