Procesy edukacyjne osób dorosłych, czyli co daje studiowanie andragogiki

andragogika studia podyplomowe

Według słynnego powiedzenia „człowiek uczy się przez całe życie”. I choć edukacja to proces, który kojarzony jest gównie ze zdobywaniem wiedzy przez dzieci i młodzież, jest niezwykle istotny również w przypadku osób dorosłych. Szczególnie w czasach, gdy pogłębianie wiedzy i poszerzanie kwalifikacji jest przystępne i popularne – nie tylko ze względów zawodowych, ale i osobistych ambicji. Specyfika pracy z osobami dorosłymi znacząco różni się od nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dlatego wymaga posiadania innych kwalifikacji. Ich zdobycie umożliwiają podyplomowe studia pedagogiczne z zakresu andragogiki.

Andragogika – co to jest?

Dziedzina, która zajmuje się szeroko pojętym kształceniem osób dorosłych nazywana jest andragogiką. Co to dokładnie jednak oznacza? Nazwa pochodzi od greckich słów anḗr (mężczyzna) oraz ágō (prowadzę) i dotyczy nie tylko edukowania, lecz także wychowania oraz rozwoju jednostek pełnoletnich. Czerpie z pedagogiki, psychologii człowieka dorosłego oraz socjologii wychowania. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny jest także zniwelowanie deficytów w zakresie kształcenia szkolnego, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy osób dorosłych, które chcą doskonalić się w swoim aktualnym zawodzie lub podejmują decyzję o zmianie branży.

Andragogika zajmuje się także ustawicznym kształceniem dorosłych, czyli procesem rozumianym jako podejmowanie wszystkich aktywności przez całe życie, w celu pogłębiania wiedzy, kwalifikacji i swoich umiejętności z przyczyn:

  • zawodowych,
  • społecznych,
  • osobistych.

Edukacja dorosłych coraz popularniejsza

Andragogika jest dziedziną nauk, która zyskała na popularności szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Wszystko za sprawą dynamicznych przemian związanych ze wzrostem tempa życia, ewolucji systemu kształcenia i przede wszystkim nieustannej metamorfozy rynku pracy. Zmiany można zauważyć także pod kątem modelu i stylu życia, który wymaga od osób dorosłych dostosowania się poprzez systematyczne aktualizowanie informacji.

Rola edukacji dorosłych wzrosła wraz z rozkwitem gospodarki bazującej na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. W procesie tym niezwykle cennym zasobem jest wiedza, dlatego oczekiwania pracodawców wobec pracowników nieustannie rosną, a znalezienie satysfakcjonującej pracy uzależnione jest od posiadania odpowiednich kompetencji i właściwego przygotowania merytorycznego.

podyplomowe studia pedagogiczne online

Pedagogika dorosłych – kto może prowadzić zajęcia edukacyjne?

Rosnąca popularności pedagogiki dorosłych oraz kształcenia ustawicznego wpłynęła na znacznie większe zapotrzebowanie wśród osób, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia różnych form kształcenia tej grupy wiekowej. Osoby zainteresowane poprowadzeniem swojej ścieżki zawodowej w tym kierunku zastanawiają się więc nie tylko co to jest andragogika, ale również jakie uprawnienia należy posiadać, by móc prowadzić tego typu zajęcia.

Według aktualnych przepisów nauczycielem osób dorosłych może być andragog. To osoba, która planuje oraz prowadzi dydaktyczne zajęcia dla dorosłych, a do jego obowiązków należy opracowywanie materiałów szkoleniowych czy analiza systemów kształcenia pełnoletnich. Aby podjąć pracę w zawodzie, należy ukończyć studia I oraz II stopnia w zakresie pedagogiki, edukacji dorosłych czy pokrewnych obszarów andragogiki. Zdobycie niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie umożliwia również ukończenie podyplomowych studiów pedagogicznych z zakresu andragogiki.

Andragogika – studia podyplomowe online

Zauważając rosnące zainteresowanie zdobyciem kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy jako andragog, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stworzyła podyplomowe studia pedagogiczne, dzięki którym absolwenci zdobywają świadectwo potwierdzające merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w tym zakresie.

Dzięki rozbudowanemu programowi studiów oraz szerokiej wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia, absolwenci mogą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w wielu różnych kierunkach podejmując pracę m.in. w:

  • centrach kształcenia ustawicznego,
  • placówkach kultury,
  • instytucjach edukacji dorosłych (np. w szkołach, firmach szkoleniowych i edukacyjnych),
  • instytucjach wsparcia społecznego,
  • działach HR i przedsiębiorstwach szkoleniowych.