Przygotowanie pedagogiczne bez studiów

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Czy można zdobyć kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego bez studiów? Nie, nie ma takiej możliwości, gdyż aby móc pracować w szkole, nauczać swoich podopiecznych warunkiem jest ukończenie odpowiedniego kierunku studiów. Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowanie pedagogiczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wszystkich placówek oświatowych, które wymagają tej specjalistycznej wiedzy. Uwzględnione w ten sposób trendy w branży edukacyjnej i oczekiwania środowiska nauczycielskiego na określone dziedziny wiedzy czy umiejętności spowodowały pewne luki wśród kadr. Stąd też wielu absolwentów studiów wyższych, którzy chcą rozpocząć pracę w placówkach edukacyjnych muszą nabyć umiejętność przygotowania pedagogicznego w stopniu, który im na to pozwoli.

Z pomocą przychodzi kadra wyspecjalizowanych pedagogów z ramienia Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która w swojej ofercie posiada kierunek przygotowujący do nabycia umiejętności wchodzących w ramach przygotowania pedagogicznego. Z tym że propozycja wspomnianej placówki jest wyjątkowa na tle konkurencji. Oferowana jest tylko i wyłącznie w formie online. Wystarczy posiadać własny komputer z dostępem do Internetu, wówczas z każdego miejsca, o każdej porze będzie istniała możliwość rozpoczęcia edukacji. Jak to się ma do aktualnej sytuacji na rynku? Osoby, które są niejako zmuszone do nabycia wyznaczonych umiejętności zgodnie z nowelizacją ustawy z 2016 roku. Niestety nie zawsze na to jest wystarczająca ilość czasu, aby to zrobić. Stąd też internetowe szkolenie jest bardziej dostępne i zaprasza niejako wspomniane osoby do aktywnego uczestnictwa.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest od blisko dwudziestu lat obecna na rynku oświaty. Jej usługi sygnowane są certyfikatami jakości ISO, poza tym znajduje się jako placówka w rejestrze ewidencji instytucji, które nadają kwalifikacje zawodowe swoim kursantom. Wszystkie działania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego posiadają pełne poparcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie da się ukryć, że wobec tak liczącej się na rynku oświatowym placówki nie można pozostać obojętnym. W wymiarze 270 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktycznych można podwyższyć swoje kwalifikacje i posiadać perspektywy na awans jako pedagog po szczeblach kariery. Nie trzeba wcale na to dużo pieniędzy i czasu. Stąd też Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego staje się dla wszystkich kuszącą alternatywą, która pozwoli na rozwoju zawodowy bez kolidowania z dotychczasowymi obowiązkami.