Przygotowanie pedagogiczne dla fizjoterapeutów

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Wbrew pozorom w obecnych czasach raz nabyty zawód nie wystarczy nam do przejścia całej ścieżki kariery zawodowej. Trzeba się dokształcać, nie tylko dlatego, że wiele branż się zmienia, ale też ponieważ wymagania prawne i wymagania stawiane przez pracodawców się zmieniają. A chcąc nadal pracować w danym zawodzie, trzeba do tych zmian się dostosować. Jedną z metod szybkiego, ale konkretnego dokształcenia zawodowego są studia podyplomowe. Są one o wiele krótsze niż studia stacjonarne na zupełnie nowym kierunku. Dlatego osoby, które ukończyły już studia I czy II stopnia mogą wybrać studia podyplomowe jako dodatkowe kształcenie.

Nawet w bardzo pożądanych zawodach na rynku jako fizjoterapeuta trzeba się dokształcać. Wiele osób idzie w kierunku wykształcenia pedagogicznego. Co daje przygotowanie pedagogiczne dla fizjoterapeutów? Między innymi pozwala wykonywać pracę w przedszkolach, szkołach różnego typu czy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, albo po prostu pracować na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży. Z takim wykształceniem fizjoterapeuta może pracować między innymi ucząc przedmiotu gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Pracę można też podjąć w klubach sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, gdzie fizjoterapeuta jest potrzebny do prowadzenia różnego typu zajęć. Dlatego z takim podwójnym wykształceniem naprawdę można znaleźć bardzo różne oferty pracy.

Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne? Wystarczy zapisać się na studia podyplomowe realizowane przez 3 semestry metodą e-learningową w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Są to studia oferowane przez placówkę wpisaną do rejestru szkół wyższych oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Mimo, że są prowadzone online, to są tak samo ważne jak choćby studia zaoczne. Nauka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego spełnia wymogi MEN oraz MNiSW, zatem mamy pewność, że ucząc się na tych studiach podyplomowych osiągniemy wysoki stopień wiedzy, potwierdzonej dokumentami uznawanymi przez wszystkie zakłady pracy.

Mimo, że jest to nauka online to całe studia trwają 3 semestry, czyli 270 godzin lekcyjnych i 150 godzin zajęć praktycznych. Sama metoda nauki przez Internet została wybrane dlatego, że wiele osób chcących się dokształcać na studiach podyplomowych ma ograniczony czas na naukę. Niektóre osoby uczą się jeszcze na studiach II stopnia, a już potrzebują dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Sporo osób musi też podwyższyć poziom kwalifikacji ze względu na wykonywaną pracę. Przez którą też nie ma czasu na studia stacjonarne. Nauka przez Internet jest po prostu wygodna i pozwala na dopasowanie nauki do już wykonywanych zajęć.