Przygotowanie pedagogiczne dla kogo

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Dlaczego przygotowanie pedagogiczne to tak często wybierany kierunek studiów podyplomowych? Otóż wbrew pozorom studiując kierunek, który jest przedmiotem nauki w szkołach czy na uczelniach, wcale nie otrzymuje się automatycznie przygotowania pedagogicznego, potwierdzonego stosownym dokumentem. Najczęściej nabywa się je właśnie podczas nauki dodatkowej jak studia podyplomowe. Jednakże nie tylko nauczyciele powinni mieć takie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne dla kogo jest ważne? Również psychologowie czy fizjoterapeuci, a nawet absolwenci AWF, którzy chcą pracować w klubach sportowych, powinni takie posiadać.

Jak je zdobyć? Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Studia obejmują 3 semestry, 270 godzin nauki lekcyjnych oraz 150 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych. Renomę tej placówki oświatowej potwierdzają choćby wpisy do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych. Każda osoba, która ukończy tutaj studia podyplomowe otrzyma potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na świadectwie zgodnym z wzorem MNiSW. Sama Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego spełnia także wymagania MEN co do programu nauki.

Wiele osób interesuje jednak jak najszybszy sposób, aby zdobyć takie kwalifikacje. I tutaj też Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest odpowiednim miejscem, ponieważ zajęcia odbywają się przez platformę e-learningową. Co prawda z góry wyznaczona jest ilość godzin nauki, ale to my decydujemy ile czasu jednego dnia będziemy się uczyć. Jest to bardzo wygodne, ponieważ możemy uczyć się o wybranej porze dnia. Można też uczyć się po prostu w weekendy, jeśli na to pozwala nam czas. Elastyczne rozłożenie nauki wpływa też na efektywność takiej nauki. Oczywiście trzeba też zdać testy cząstkowe i egzamin końcowy, ale będziemy do tego bardzo dobrze przygotowani.

Co daje przygotowanie pedagogiczne? Przede wszystkim na takich studiach nabywa się wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Jednak ukończona szkoła daje prawo do nauczania w szkołach publicznych i w innych placówkach oświatowych. Każdy nauczyciel musi takie mieć. Czy to nauczyciel nauczania początkowego, czy nauczyciel akademicki. Ponadto wszystkie inne osoby, które prowadzą zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia sportowe również muszą mieć kwalifikacje pedagogiczne. Dlatego jeśli studiujemy już jakiś kierunek z myślą, że po nim zatrudnimy się w oświacie albo nawet w miejscach jak kluby sportowe, ośrodki młodzieżowe czy nawet ośrodki przyjmujące wakacyjne kolonie, warto mieć dodatkowo wykształcenie z zakresu przygotowania pedagogicznego.