Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli języków obcych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nauczanie języka obcego w szkołach jest ściśle regulowane przez odpowiednie rozporządzenia, które określają wymagane kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba zatrudniona na takim stanowisku. Stąd też wynikają określone preferencje pracodawców wobec nauczycieli języka obcego – zazwyczaj doceniają oni odbyte studia, dodatkowe kwalifikacje oraz przede wszystkim doświadczenie zawodowe. Etatów pracy na takim stanowisku jest jednak bardzo dużo (zarówno w placówkach prywatnych, jak i państwowych) dlatego też pracę z powodzeniem może odnaleźć również osoba tuż po studiach. Wielu chętnych do pracy w szkołach zastanawia się czy przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli języków obcych jest również obowiązkowe. Według obowiązującej aktualnie ustawy oprócz certyfikatów językowych lub ukończenia określonych studiów (np. filologii czy lingwistyki), przygotowanie pedagogiczne również wchodzi w skład niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela określonego języka obcego.

Dla wszystkich potencjalnych kandydatów, chcących nauczać języka obcego w placówkach edukacyjnych ciekawą ofertę umożliwiającą zdobycie kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego przygotowała Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. W ofercie tej placówki wpisanej do ewidencji uczelni wyższych oraz posiadającej certyfikat ISO dla swoich studiów, znajdują się trzysemestralne studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, które umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji wymaganych w nauczaniu oraz dydaktyce.

Studia realizowane są w formie nowoczesnego i bardzo popularnego w ostatnim czasie kształcenia online – zajęcia odbywają się z wykorzystaniem łatwej w obsłudze platformy e-learningowej oraz obejmują 270h kształcenia teoretycznego oraz 150h praktyk zawodowych (czyli łącznie 420 godzin kompleksowego kształcenia). Cena studiów jest konkurencyjna na tle innych ofert, a każdy student otrzymuje swobodną możliwość rozłożenia płatności na 3 raty. Każdy uczestnik studiów otrzymuje spersonalizowany dostęp do platformy, na której regularnie umieszczane są zagadnienia oraz materiały dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń oraz prezentacji multimedialnych. Każdy student regularnie sprawdza swoją wiedzę poprzez zaliczanie testów i pisanie prac zaliczeniowych, a po 3 modułów studiów przystępuje do egzaminu końcowego wieńczącego uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje zaświadczenie o zdobyciu przygotowania pedagogicznego na druku MEN oraz bez zaznaczenia na nim informacji, że studia odbywały się w postaci zdalnej.