Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikum bądź w szkołach policealnych określa między innymi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku, który szczegółowo omawia wytyczne względem wymaganych kwalifikacji od osób chcących pracować w tym zawodzie. Jak się okazuje w praktyce na przełomie ostatnich lat w tych regulacjach dokonało się sporo zmian – między innymi obowiązkowe stało się przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Nauczyciele praktycznych przedmiotów zawodowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje lub je uzupełnić właśnie o przygotowanie pedagogiczne powinni zapoznać się z ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. W jej ofercie dostępne są studia podyplomowe „przygotowanie pedagogiczne”, które w swojej formie jest bardzo wygodną formą kształcenia dla nauczycieli, ponieważ z racji tego, że odbywa się w sposób online nie wymaga kłopotliwych dojazdów, organizacji noclegów czy dostosowywania się do terminów zjazdów określonych przez prowadzących. Na studia można zapisać się w dowolnym dla siebie momencie, a płatność rozłożyć na dogodne raty (3 płatności). Jest to więc z pewnością doskonała oferta również dla młodych osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową w roli nauczyciela i nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z pracy czy ponoszenie dodatkowych kosztów studiowania.

Zajęcia przedstawione są w modułach posegregowanych tematycznie według zagadnień oraz zostały przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków i specjalistów – każdy student otrzymuje swobodny dostęp do platformy e-learningowej oraz samodzielnie decyduje o czasie poświęconym w danym momencie na naukę. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje wsparcie swoim studentów w czasie całego procesu kształcenia. Potwierdzeniem wysokiej jakości oferty jest między innymi nadany szkole certyfikat ISO oraz patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczelnia wystawia każdemu absolwentowi zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach zawodowych na druku MEN oraz realizuje aktualnie obowiązującą podstawę programową na kierunku przygotowanie pedagogiczne obejmującą 420 godzin kształcenia (270h zajęć oraz 150h praktyk zawodowych).