Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Od pracowników oświaty, głównie nauczycieli wymaga się ogromnych kompetencji zawodowych. Muszą nie tylko ukończyć studia wyższe o kierunku konkretnie związanym z przedmiotem nauczania, ale też zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Wbrew pozorom same praktyki wakacyjne realizowane między semestrami studiów stacjonarnych nie są wystarczające. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych czy technikach, tak chętnie obecnie wybieranych przez uczniów jest popularnym kierunkiem studiów podyplomowych.

Takie studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych potwierdzonych odpowiednim świadectwem. Jednak ważny jest też program nauki, który obejmuje zarówno wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu pedagogiki, ale też z zakresu psychologii i dydaktyki ogólnej, a także metodyki szczegółowej. Ponadto można nauczyć się tutaj przygotowanie pedagogiczno-psychologicznego dla każdego etapu edukacji. Podczas studiów trzeba odbyć też praktykę pedagogiczną. Dzięki takiemu programowi zajęć uzyskane przygotowanie pedagogiczne pozwala na prowadzenie zajęć, między innymi w ramach praktycznej nauki zawodu.

Z racji tego, że są to studia podyplomowe, dostępne są one dla osób, które już ukończyły I lub II stopień studiów wyższych. Oznacza to, że nawet osoba ze stopniem licencjata może uczyć się na studiach podyplomowych. Dzięki temu jeszcze przed ukończeniem studiów II stopnia można też zrealizować studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, które trwają 3 semestry, czyli 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych.

Jak pogodzić naukę stacjonarną ze studiami podyplomowymi? Warto wybrać Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, która oferuje studia podyplomowe do realizacji w modelu online. Takie studia również spełniają wymagania MNiSW oraz MEN. A sama placówka wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych. Dzięki temu mamy pewność, że realizowany tutaj program nauki jak i sama forma studiów są uznawane za prawidłowe i akceptowane przez odpowiednie ministerstwa. Po zakończeniu studiów podyplomowych uzyskuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które jest wydane na druku zgodnym z wymaganiami w Rozporządzeniu MNiSW. Taki dokument jest więc ważny i akceptowany w każdym zakładzie pracy czy też jako potwierdzenie wykształcenia, do nauki na kolejnym stopniu.

Same studia przez Internet pozwalają na ułożenie sobie bardziej elastycznego grafiku nauki, przez co z powodzeniem możemy uczyć się w dwóch szkołach jednocześnie czy nawet pracować zawodowo na pełny etat, a wciąż mieć czas na naukę.