Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Już na etapie szkoły średniej warto planować sobie choćby ogólnie przyszłą ścieżkę zawodową. Ułatwi to zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, które będą przydatne. Warto stawiać na edukację, która nie tylko pozwoli na nabycie umiejętności, ale też jest przyszłościowa i łatwo będzie nabyć kolejne kwalifikacje zawodowe. Zwłaszcza osoby, które planują pracę jako nauczyciel czy pedagog muszą się cały czas dokształcać, a ich awans zależy od uregulowań prawnych.

Jakie wykształcenie powinien mieć nauczyciel? Przede wszystkim musi ukończyć przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli. Oznacza to, że trzeba mieć wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, a co ważniejsze praktykę pedagogiczną i potwierdzenie kwalifikacji stosownym dokumentem. Najczęściej jest to dyplom szkoły wyższej. Jeśli już mamy wykształcenie odpowiadające możliwości nauczania jakiegoś przedmiotu, to przygotowanie pedagogiczne można studiować na studiach podyplomowych.

Niestety tak wynika z przepisów prawnych, ze osoba chcąca zajmować stanowisko nauczyciela danego przedmiotu musi mieć wyższe wykształcenie na kierunku specjalności, czyli przedmiotu nauczania albo treści podstawowych i kierunkowych, które obejmują treści nauczania przedmiotu i przygotowanie pedagogiczne. Ponadto kierunek studiów nie może być po prostu zbliżony lub wręcz inny do obejmowanego stanowiska nauczyciela. Dlatego wiele osób które studiuje specjalności, aby nauczać przedmiotów szkolnych dodatkowo studiuje na studiach podyplomowych przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli.

Gdzie można zapisać się na takie studia? Przygotowanie pedagogiczne oferuje między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to placówka oświatowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, a także do rejestru szkół wyższych. Zatem ucząc się tutaj mamy pewność, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie zgodne z wymaganiami zakładów pracy, czyli szkół. Świadectwa wydawane są na wzorze MNiSW, a sama placówka spełnia też wymagania MEN.

Warto też wiedzieć, że można się tu uczyć w trybie online, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza dla osób, które uczą się stacjonarnie czy zaocznie na innym kierunku, albo po prostu aktywnie pracują zawodowo i mają ograniczony czas wolny. Jednak taka forma nauki nie oznacza, że uczymy się mniej. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego nauka obejmuje 3 semestry, czyli 270 godzin lekcyjnych i 150 godzin praktyk zawodowych, które są obowiązkowe. Mimo to ucząc się online samodzielnie ustalamy, ile na raz czasu poświęcimy na naukę oraz ile materiału wchłoniemy. Przez to sama nauka jest bardziej elastyczna, ale też bardziej efektywna.