Przygotowanie pedagogiczne dla psychologa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Każda osoba, które chce zostać psychologiem niestety musi stale się uczyć. Nie tylko dlatego, że badania prowadzone nad ludzką psychiką dają coraz to nowsze i bardziej dokładne wyniki, czy też metody leczenia się zmieniają. Ale choćby dlatego, że sam zawód psychologa ulega przemianie. Trzeba zdobywać nie tylko wiedzę, ale i nowe kwalifikacje zawodowe. Wbrew pozorom nie można raz skończyć studiów wyższych i mieć pewność, że taka nauka i co ważniejsze dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe, będą wystarczające. Obecnie trzeba stawiać na zdobywanie wiedzy poświadczonej dokumentami jak dyplomy, certyfikaty czy kolejne stopnie studiów.

Metody potwierdzenia nabytego wykształcenia regulują akty prawne, w tym wypadku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, czy w zakresie nabycia samego zawodu także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że nie można takich kwalifikacji uzyskać gdziekolwiek. Zawsze trzeba zwracać uwagę na jednostkę, która szkolenie, kurs czy studia podyplomowe organizuje.

Jeżeli interesuje nas nauka na kierunku związanym z pedagogiką i psychologią bardzo dobrym pomysłem są studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Po pierwsze jednostka ta spełnia wymogi wszystkich w/w ministerstw, a po drugie posiada wpis do rejestru szkół wyższych i do rejestru instytucji szkoleniowych. Zatem wykształcenie tu zdobyte jest legalne i rzetelne.

A jaki kierunek jest obecnie najbardziej popularny? Okazuje się, że jest to przygotowanie pedagogiczne dla psychologa. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Samo przygotowanie pedagogiczne trwa przez 3 semestry, czyli 270 godzin plus 150 godzin praktyk zawodowych. Mimo, że jest to nauczanie przez platformę e-learningową, to konieczne jest też odbycie praktyki w zawodzie. Dzięki temu studia są nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Aby zapisać się na ten kierunek trzeba być absolwentem studiów wyższych I lub II stopnia. Mogą się na nie zapisać osoby, które już mają status nauczyciela, ale nie mają przygotowania pedagogicznego, lub osoby które chcą podjąć pracę w tym zawodzie, ale też psychologowie, którzy mają inną specjalizację, a chcą pracować w dziedzinie pedagogiki.

Można się zastanawiać czy e-learning jest wygodną formą nauki. Zdecydowanie jest, ponieważ można realizować studia stacjonarne na II stopniu i jednocześnie uczyć się na studiach podyplomowych. Czy też pracować zawodowo w pełnym wymiarze godzin i dodatkowo się uczyć. Na studiach online poziom nauki i zakres materiału są tak samo przygotowywane pod kontrolą i rekomendacjami MEN, jak na studiach zaocznych. Z tymże samodzielnie wybieramy kiedy chcemy realizować naukę.