Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/568/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-psychologow/src-BlogPrzygPedPsych

Gdyby można było pracować na wymarzonym stanowisku po przeczytaniu zaledwie kilku książek, ciężko byłoby ocenić do kogo przychodzimy po pomoc – do prawdziwego fachowca a może specjalisty z przypadku. Na szczęście nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, bowiem profesje są regulowane przez prawo i aby podjąć się zatrudnienia musimy zrównać lub przewyższyć swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje z narzuconymi wymogami.
Chcąc pracować na stanowisku psychologa w placówkach oświaty lub instytucjach medycznych należy posiadać nie tylko wiedzę przedmiotową, ale również kwalifikacje zawodowe, które odnoszą się do praktycznego zastosowania teorii w nader różnych sytuacjach. Każdy psycholog winien wiedzieć w jaki sposób rozmawiać ze swoimi „pacjentami” i w zależności od ich wieku i zaistniałego problemu wybierać najlepsze rozwiązania.

Dlatego możemy zapomnieć o tym, że do pracy psychologa w przedszkolu lub szkole wystarczy ukończyć studia licencjackie lub magisterskie. To solidna podstawa, którą jednak trzeba uzupełnić przygotowaniem pedagogicznym dla psychologów. To osobny dział z pogranicza psychologii i pedagogiki pozwalający zrozumieć metody pracy z dziećmi w różnym wieku. Obejmuje m.in. emisję głosu, merytorykę i dydaktykę w ramach prowadzenia zajęć, konsultacji i poradni psychologicznej. Z uwagi na postępujące zmiany w szkolnictwie i nowe rozporządzenia dotyczące aktualizacji zawodów, posiadanie przygotowania pedagogicznego jest krótko mówiąc wymagane.

Najłatwiejszą i najbardziej przystępna drogą do zdobycia tych kwalifikacji jest zapisanie się na studia podyplomowe, np. do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Przez ten czas wypracowała najlepsze programy zajęć dla pedagogów i psychologów zgodne z wymaganiami MEN i MNiSW, poszerzając wiedzę i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy. Uczelnia ta umożliwia rozwój osobisty wszystkim bez wyjątku – na studia podyplomowe może zapisać się niemal każdy. Osoby, które nie mają zbyt wiele czasu na naukę docenią naukę w trybie online, co pozwala decydować o czasie i miejscu rozpoczęcia lekcji. Z kolei bezrobotni mogą skorzystać z programów dofinansowania nauki przez lokalne Urzędy Pracy, z którymi współpracuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.