Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego

Język angielski jest obecnie uznawany za drugi język praktycznie w każdym kraju europejskim, również na terenie Polski. Aktualnie przekłada się bardzo dużą rolę do znaczenia nauki języka angielskiego – najlepiej już od najmłodszych lat, kiedy to zdrowe że przyswajania języka obcego jest na najwyższym poziomie. Nawet dzieci kilkuletnie z powodzeniem mogą uczyć się języka angielskiego, a w przyszłości osiągnąć wysoki poziom Komunikacji w tym języku (zarówno w mowie, jak i w piśmie).

Zajęcia języka angielskiego odbywają się już w przedszkolach, a następnie są kontynuowane w szkołach podstawowych, a także w szkołach średnich oraz na studiach. Dzięki temu obecnie młodzi ludzie stosunkowo dobrze opanowują język angielski, co ma bardzo duże znaczenie przy planowaniu ścieżki zawodowej oraz umożliwiają między innymi swobodne wyjazdy za granicę czy korzystania z oferty edukacyjnej (studia, wyjazdy integracyjne itd.) na terenie innych krajów.

Wzmożony nas jest na naukę języka angielskiego umocnił pozycję nauczyciela od tego języka. Aktualnie praktycznie każda szkoła potrzebuje co najmniej kilku nauczycieli wykwalifikowanych w tym kierunku. Daje to bardzo szerokie perspektywy zawodowe dla osób chcących rozpocząć karierę jako nauczyciel. Sektor oświaty gwarantuje otrzymanie stabilnego zatrudnienia oraz bardzo dobrych warunków finansowych.

Aktualnie obowiązująca ustawa na temat szkolnictwa stawia przed nauczycielem języka angielskiego identyczne wymagania jak względem wszystkich innych nauczycieli. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie kierunkowe (zdobyte na przykład na studiach z filologii angielskiej), a także posiadać odbyty kurs lub studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Wygodną formą zdobycia uprawnień pedagogicznych dla nauczycieli angielskiego są studia podyplomowe (przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego) realizowane przez Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego. Jednostka ta istnieje na polskim rynku już od prawie 20 lat i przez ten czas zdobyła uzasadniona w pełni renomę oraz popularność. Szkoła wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych oraz szkół wyższych oraz posiada uprawnienia do organizacji studiów i studiów podyplomowych w formie online (zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Nauka odbywa się z wykorzystaniem metody e-learningowej oraz trwa 3 semestry i obejmuje 270 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki zawodowej.

Dokumentacja o ukończonych studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego wydana na druku Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych oraz pozwala rozpocząć pracę w nauczaniu języka angielskiego w placówkach oświatowych (zarówno tych z sektora publicznego, jak i prywatnego).