Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/626/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-do-nauczania-jezyka-obcego/src-BlogPrzygPedObcy

Nawet, gdy już ukończyliśmy studia i podjęliśmy pierwszą pracę zawodową, nie możemy być pewni czy do końca swojej kariery będziemy pracować w tym zawodzie. Ponadto mimo, że powszechna jest deregulacja wielu zawodów, to wciąż są takie, w których trzeba mieć konkretne kwalifikacje zawodowe. Przykładowo żeby uzyskać stanowisko głównego księgowego czy nauczyciela potrzebne są ukończone szkoły i etapy nauki wyznaczone przez odpowiednie ministerstwo.

Wiele osób studiowało lub nadal studiuje kierunki z zakresu filologii. Języków obcych można się obecnie nauczyć w łatwy sposób, ale też jest dużo miejsc pracy dla osób, które chciałyby nauczać innych. Możliwe jest uczenie obcokrajowców języka polskiego, dla których to nasz język jest właśnie językiem obcym, czy po prostu uczenie Polaków innych języków. Zawsze można też wyjechać do innego kraju i tam w celach zarobkowych uczyć popularnych języków obcych, jak angielskiego czy hiszpańskiego. Poligloci naprawdę nie mają problemu ze znalezieniem pracy zarobkowej. Jednak, jeśli planujesz uczyć w szkole lub innej placówce oświatowej musisz spełniać wymagania MEN.

Żeby zostać nauczycielem języka obcego trzeba ukończyć kierunek studiów odpowiadający programowi nauczania takiego szkolnego przedmiotu. Przykładowo, jeśli chcemy uczyć języka angielskiego może to być filologia angielska. Natomiast to jest wykształcenie przedmiotowe. Trzeba mieć ukończone studia co najmniej II stopnia, a więc może to być właśnie magister filologi angielskiej. Drugim ważnym wymaganiem jest posiadanie przygotowanie pedagogicznego w ilości 270 godzin i 150 godzin zaliczonych pozytywnie praktyk. Niestety nie każde studia mają ten przedmiot w wymaganej ilości godzin przez MEN. I co wtedy?

Odpowiedzią są studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego online. Można je znaleźć w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Kierunki studiów na tej uczelni prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Oznacza to, że mimo iż są to studia online, to otrzymujemy kwalifikacje odpowiednie, aby pracować w szkole jako nauczyciel. W tym wypadku jako nauczyciel języka obcego. Sama uczelnia ma już 20-letnie doświadczenie w nauczaniu potencjalnych nauczycieli, więc możemy liczyć na konkretny program nauki.