Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Wybierając ścieżkę kariery zawodowej już na starcie trzeba przemyśleć wiele rzeczy. Najważniejszą są jednak kwalifikacje zawodowe. Oczywiście jest wiele nieregulowanych zawodów, gdzie wystarczą chęci do nauki i niewielkie doświadczenie zawodowe, aby móc podjąć taką pracę. Jednak jest też wiele zawodów, do których uprawiania trzeba mieć specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Między innymi praca nauczyciela czy pedagoga szkolnego uwarunkowana jest ukończeniem odpowiednich szkół wyższych.

Aby pracować jako nauczyciel przede wszystkim trzeba mieć tak zwane przygotowanie przedmiotowe. Studiować zatem trzeba konkretny przedmiot, którego potem chcemy uczyć na przykład matematykę, filologię czy biologię. Jednakże oprócz tego trzeba też mieć ukończone studia pedagogiczne. Tutaj sprawa wygląda łatwiej, ponieważ jeśli mamy już ukończone studia wyższe na I lub II stopniu możemy zapisać się na studia podyplomowe, które trwają 3 semestry i uprawniają nas do pracy na stanowisku nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi uzyskane w ramach takich studiów podyplomowych umożliwi pracę w placówkach oświatowych. Nie tylko jako nauczyciel przedmiotu, ale też jako szkolny pedagog czy nawet w ośrodkach dla dzieci albo na koloniach czy zielonych szkołach. Z takim przygotowaniem do zawodu można pracować zarówno w placówkach publicznych jak i w niepublicznych.

Studia podyplomowe obejmujące przygotowanie pedagogiczne, przygotowują też do pracy nauczyciela. Zapewniają zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne i merytoryczne. Po ukończeniu takich studiów podyplomowych można pracować z dziećmi na różnym etapie nauki.

Jak skończyć takie studia szybko, aby móc jak najszybciej rozpocząć pracę w tym zawodzie? Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała studia podyplomowe online. Metoda nauki przez e-learning jest uznawana za ważną przez MEN, a sama szkoła spełnia wymagania i Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wpis do rejestru szkół wyższych i placówek szkoleniowych, co oznacza, że ma uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Po ich ukończeniu otrzymamy świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe na druku zgodnym ze wzorem MNiSW. Takie świadectwo będzie uznawane w każdym zakładzie pracy.

W jaki sposób uczymy się online? Przede wszystkim studia podyplomowe trwają 3 semestry, czyli 270 godzin lekcyjnych nauki. Do zrealizowania jest też 150 godzin praktyk zawodowych. Jednak ponieważ cały czas mamy dostęp do platformy e-learningowej, to my wybieramy kiedy chcemy się uczyć. Dzięki takiej elastyczności planu zajęć można uczyć się bardziej efektywnie.