Przygotowanie pedagogiczne kurs dla psychologa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia na kierunku psychologia są bardzo popularne. W praktyce oznacza to, że po ukończeniu studiów, zwłaszcza w tak zwanym roczniku wyżu demograficznego, można mieć problem ze znalezieniem pracy. Jak temu zapobiec? Warto jeszcze na etapie przed rozpoczęciem studiów rozejrzeć się w ofertach pracy, aby zobaczyć jakie konkretnie wymagania stawiane są kandydatom. Nawet osoby, które już ukończyły studia kierunkowe mogą szybko zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe na przykład za pomocą studiów podyplomowych.

W wypadku ukończenia lub studiowania jeszcze psychologii bardzo pomocne może być przygotowanie pedagogiczne kurs dla psychologa. Dlaczego? Mając te kwalifikacje można po pierwsze nauczać przedmiotu jakim jest psychologia, a po drugie pracować jako psycholog w szkołach publicznych i niepublicznych czy też w klubach sportowych dla dzieci i młodzieży, czy nawet z młodymi sportowcami jako psycholog sportowy.

Ukończenie dodatkowo przygotowanie pedagogicznego umożliwia znalezienie o wiele szybciej pracy po studiach, a ponadto otwiera drogę do kolejnych zawodów jak na przykład nauczyciel psycholog. Jednakże można też pracować w przedsiębiorstwach prywatnych w szkoleniu pracowników, a nawet w działach rekrutacji. Dlatego też można powiedzieć, że połączenie zawodu psychologa z pedagogiem jest bardzo korzystne.

Jak zdobyć kwalifikacje pedagoga? Osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów wyższych mogą zapisać się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Także absolwenci studiów II stopnia z tytułem magistra mogą się zapiać na takie studia. Jest to najszybsza metoda zdobycia takich kwalifikacji, ponieważ studia podyplomowe trwają jedynie 3 semestry.

Na takie studia można zapisać się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Placówka ta spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego, o czym świadczą chociażby wpisy do rejestrów szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Dzięki takim wpisom mamy pewność, że jest to szkoła renomowana i kształcenie jest na bardzo wysokim poziomie, a sam program nauczania jest zgodny z wymaganiami. Warto jednak wiedzieć, że studiować można tutaj przez Internet.

W praktyce oznacza to, że uczymy się trzy semestry, co przekłada się na 270 godzin lekcyjnych. Dodatkowo trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Jednak sama nauka przygotowania pedagogicznego odbywa się za pomocą platformy e-learningowej. Oznacza to, że samemu ustalamy sobie grafik nauki. Można więc tego typu studia podyplomowe z powodzeniem połączyć z innymi studiami stacjonarnymi albo zaocznymi, czy nawet z pracą zawodową na cały etat.