Przygotowanie pedagogiczne online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Gdy uda nam się z powodzeniem zakończyć naukę na studiach wyższych powinniśmy przejść kolejny etap otwierający drogę do kariery nauczyciela. Jest nim uzupełnienie kwalifikacji o studia podyplomowe z zakresu przygotowanie pedagogiczne. Jak sama nazwa wskazuje, jest to niezbędny szlif wiedzy i umiejętności, bez których wypełnianie codziennych obowiązków w szkole będzie skomplikowane, choćby przez wzgląd na wymogi MEN i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według ich rozporządzeń wakaty nauczycielskie muszą być obsadzone osobami, które posiadają odpowiednie przygotowanie do zawodu, co wiąże się z uzyskaniem właściwych kwalifikacji dla nauczycieli. Zdobycie tytułu licencjata lub magistra to jeden z ich obowiązków. W następnym kroku konieczne jest zaliczenie kursu lub studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

Istnieje wiele możliwości zdobycia ważnych dokumentów pozwalających rozpocząć pracę w podstawówce, gimnazjum lub szkole średniej (liceum i technikum). Placówki oświaty w całej Polsce oferują stacjonarne studia podyplomowe, lecz trzeba być przygotowanym na wysokie koszty odbycia takiej nauki. Problemem jest również konieczność przeorganizowania swojego czasu. W chwili zapisania się na studia stacjonarne musimy poświęcić wolne weekendy na zjazdy a czasem i cały tydzień, w zależności od programu przygotowanego przez placówki. Jest jednak inny sposób, aby zdobyć upragnione kwalifikacje zawodowe. Kiedy brakuje nam czasu i chcielibyśmy nieco zaoszczędzić pieniędzy na domowe wydatki, wówczas jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zapisanie się na przygotowanie pedagogiczne w trybie online.

Na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne można zarejestrować się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Szkoła ta działa w pełni legalnie i zgodnie z zaleceniami MEN i MNiSW. Jest wpisana do oficjalnej ewidencji szkół i realizuje program zajęć w trybie online według wszystkich wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chociaż nauka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego odbywa się przez internet, to oferuje ten sam poziom wiedzy i kwalifikacji co inne szkoły w trybie stacjonarnym. Program zajęć przewiduje 270 godzin nauki i 150 godzin praktyki zawodowej. Jednakże studia podyplomowe online mogą być ciekawszym wariantem od stacjonarnego odpowiednika – w trybie online sami decydujemy o tym, kiedy się uczymy, nadto robimy to w miejscu przez nas wybranym, nawet bez konieczności wychodzenia z domu.  Wystarczy komputer i internet, aby zrobić to, co trzeba i móc zacząć pracować w branży edukacyjnej.