Przygotowanie pedagogiczne psycholog szkolny

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Obecnie każda szkoła chce zatrudnić psychologa szkolnego. Jednak nie każda osoba, która ukończyła magistra psychologii może pracować w szkole. Dlaczego? Do pracy w placówkach oświatowych, czy to szkoły publiczne czy niepubliczne trzeba mieć obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne. Takie są obecnie wymogi prawa i nawet osoby, która ukończyła psychologię dziecięcą nie może pracować jako psycholog szkolny bez dodatkowego wykształcenia pedagogicznego. Jednak przygotowanie pedagogiczne psycholog szkolny można ukończyć na studiach podyplomowych.

Takie studia oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Są to studia podyplomowe w modelu elearning, co oznacza, że uczyć będziemy się przez Internet. Po pierwsze jest to bardzo wygodny sposób nauki dla osób które studiują jeszcze inny kierunek albo też dla osób, które pracują i chcą zdobyć kolejne kwalifikacje zawodowe. Po drugie taka metoda nauki jest uznawana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A sama Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego spełnia wymogi wszystkich ministerstw, co potwierdzają chociażby wpisy do rejestru szkół wyższych czy placówek szkoleniowych.

Same studia podyplomowe trwają obowiązkowo 3 semestry. Ilość materiału do nauki rozłożona jest na 270 godzin lekcyjnych. Jednak oprócz studiów teoretycznych trzeba też zaliczyć 150 godzin praktyk zawodowych. Dzięki studiom online można zaoszczędzić bardzo dużo czasu choćby na dojazdy do szkoły. Uczyć możemy się wszędzie, a więc nawet jeśli jeszcze studiujemy i mamy tzw. okienka, możemy w ich trakcie realizować materiał studiów podyplomowych.

Co daje takie przygotowanie pedagogiczne dla psychologa szkolnego? Przede wszystkim jest duża różnica między pracą psychologa, a samego pedagoga. Pedagog to z reguły nauczyciel przedmiotowy, który może zauważyć, że coś się dzieje z młodzieżą, ale nie ma fachowej wiedzy potrzebnej do dogłębnej analizy zachowania i rozwiązania problemu. Z kolei psycholog szkolny może zajmować się nie tylko testami na inteligencję i poziom nauczania dopasowany do konkretnej osoby. Ale też sprawdza czy występuję trudności w nauce i jaka jest ich przyczyna. Może też pomóc w rozwiązaniu konfliktów, stresujących sytuacji czy nawet w relacjach z rówieśnikami, które bardzo często prowadzą choćby do stresu i frustracji. Obecnie niestety notuje się coraz więcej przypadków wysokiego zestresowania wśród młodzieży, a psycholog podczas rozmowy może rozpoznać problem, jego podłoże i podjąć stosowne kroki, aby taka osoba nie była tak mocno obciążona psychicznie. Jeśli trzeba interweniuje też u rodziców lub opiekunów. Przy czym sam pedagog bardzo często nie jest w stanie pomóc. Dlatego tak wiele szkół zatrudnia psychologów.