Pedagogika jest nauką bardzo złożoną, nie jest łatwa do zdefiniowania – dr Anna Grygoruk

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Nowoczesne technologie stają się naszą codziennością, również w szkolnictwie wyższym. Początki e-learningu wykorzystywane były już w latach 80 przez między innymi: Instytut Technologii w Nowym Jorku, czy Zachodni Instytut Psychologii Behawioralnej. Nauka przez Internet przez wiele osób uważana jest za dobry sposób na zdobycie nowej wiedzy. Można w ten sposób zdobyć rzetelne i respektowane przez zakłady pracy nowe kwalifikacje zawodowe, jak np. z przygotowania pedagogicznego.

Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe e-learning oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w formie e-learningu i samokształcenia. Program zajęć obejmuje 3 semestry kształcenia, na które składają się praktyka zawodowa oraz lekcje na platformie e-learningowej. Platforma dydaktyczna jest niezwykle innowacyjna, a jednocześnie skonstruowana tak, aby żaden słuchacz nie miał problemów z realizacją studiów. Pozwala na szybkie i efektywne przyswojenie materiału, pobranie niezbędnych dokumentów, a nawet załączenie pracy dyplomowej. Dodatkowo studia prowadzone są przez Uczelnię z blisko 20-letnim doświadczeniem, a świadectwo i kwalifikacje są zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu słuchacze mają pewność, że WSKZ realizuje program nauczania dopasowany do aktualnych standardów kształcenia oraz uzyskane tu kwalifikacje zawodowe będą ważne w każdym miejscu pracy.

Studia podyplomowe polecaną są nie tylko studentom, którzy chcą jednocześnie uczyć się na studiach stacjonarnych i online. Także osoby, które zakończyły już naukę mogą dalej uczyć się poprzez e-learning. Zwłaszcza skorzystają na tym osoby, które pracują na pełny etat. Elastycznie realizujemy program nauczania, co oznacza, że sami wybieramy kiedy się uczymy. Dzięki temu nawet osoby, które pracują na zmiany czy mając jeden dzień wolnego w tygodniu mogą ukończyć kolejną uczelnię i zdobyć potrzebne kwalifikacje zawodowe.