Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/548/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-studia-uzupelniajace-po-kursie-kwalifikacyjnym/src-BlogPrzygPed

Niektóre osoby posiadają wykształcenie kierunkowe w różnych dziedzinach i chciałyby się dzielić swoją wiedzą z innymi, jednak brakuje im przygotowania pedagogicznego w stopniu zaawansowanym. Aby móc je uzyskać, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Warto skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego – uczelni, która działa od blisko 20 lat i nieustanie się rozwija. Prowadzi ona studia na wielu niezwykle praktycznych i ciekawych kierunkach. Z uwagi na nieustanny rozwój technologii, wszystkie zajęcia są prowadzone online. Jest to niewątpliwa zaleta. Dzięki temu, osoby aktywne zawodowo mogą bardzo łatwo dopasować program swoich zajęć do możliwości i czasu. Nie ma także obawy o to, że trzeba będzie pokrywać jakieś dodatkowe koszty np. za dojazdy na uczelnie, parking czy nocleg.

Jaki kierunek studiów polecany jest nauczycielom? Przede wszystkim przygotowanie pedagogiczne, które pozwala uzupełnić kwalifikacje i wiedzę potrzebne do realizowania zadań na stanowisku nauczyciela. Może to być np. przygotowanie pedagogiczne – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym, które trwa przez jeden semestr (220 godzin, podzielonych na 70 godzin teorii i 150 godzin praktyk). W tym czasie, słuchacze opanują nowy materiał tematyczny w ramach doskonalenia nauczycielskiego. Aby móc rozpocząć studia, konieczne jest posiadanie specjalnego świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto także zaznaczyć, że aby rozpocząć naukę nie trzeba czekać na utworzenie się nowej grupy. Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek w dogodnym dla siebie momencie i od razu po dokonaniu wymaganej opłaty uzyska on dostęp do wszelkich materiałów. Z uwagi na to, że studenci nie mają z góry narzuconych godzin, w których odbywają się wykłady i inne zajęcia, może on realizować materiał wtedy, kiedy ma na to największą ochotę i czas. Na taki rodzaj studiów najczęściej decydują się młodzi rodzice i osoby czynne zawodowo.

Pierwszym krokiem w czasie rekrutacji jest zarejestrowanie się na wybrany kierunek, konieczne jest także dokonanie opłaty lub ustalenie spłacania w ratach. Kandydat po dokonaniu rejestracji dostaje indywidualne hasło i login, które pozwala mi na dostanie się do wszelkich materiałów dydaktycznych na konkretny semestr.