Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Z roku na rok szkoły mają coraz więcej wolnych wakatów dla pracowników z przygotowaniem pedagogicznym i przedmiotowym. Coraz częściej zatrudnia się też psychologów szkolnych na cały etat, ponieważ takie są obecnie potrzeby. Jednak placówki oświatowe stawiają przed kandydatami do pracy bardzo wysokie wymagania. Nie jest to wymysł dyrektorów takich szkół, a odgórna litera prawa. Wiele osób mogło by nauczać w szkołach przedmiotów, ponieważ ma takie przygotowanie uzyskane na uczelni wyższej, ale bez przygotowania pedagogicznego niestety nie może pracować przy nauczaniu uczniów szkół różnego typu. Jak uzyskać potrzebne kwalifikacje zawodowe?

Warto zapisać się na studia podyplomowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, które trwają 3 semestry. Na takie studia mogą zapisać się absolwenci studiów I stopnia z tytułem licencjata, a także II stopnia z tytułami magistra czy inżyniera. Dlatego nawet już po pierwszym etapie studiów przedmiotowych można dodatkowo zapisać się na studia podyplomowe. Można jednak zastanawiać się jak połączyć studia stacjonarne ze studiami podyplomowymi, zwłaszcza jeśli ktoś dodatkowo jest na stażu czy nawet już pracuje w wolnym czasie od zajęć akademickich. Z pomocą przychodzi oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, gdzie można uczyć się online.

Oczywiście wiele osób może sceptycznie podchodzić do studiów przez Internet. Ale są one zgodne z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej, a uzyskane w tej szkole kwalifikacje zawodowe będą poświadczone na świadectwie zgodnym ze wzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz tego sama Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz placówek szkoleniowych. Zatem z powodzeniem można uzyskać tu wartościowe kwalifikacje zawodowe, które są gwarantowane przez Ministerstwa.

Sama nauka trwa także 3 semestry, które odpowiadają 270 godzinom lekcyjnym oraz 150 godzinom praktyk zawodowych, do indywidualnego zrealizowania. Jednak w przeciwieństwie do szkół stacjonarnych czy zaocznych nie ma tutaj układanego odgórnie planu zajęć. Sami wybieramy kiedy mamy czas się uczyć. A wiedza jest sprawdzana, kiedy nauczymy się części materiału i będziemy chcieli zacząć kolejny dział. Na koniec trzeba zdać też egzamin, a zatem nie są to studia, gdzie tylko się uczymy dla siebie, ale też nasza wiedza zostanie rzetelnie sprawdzona zanim je ukończymy.

Jednak taki tryb studiów podyplomowych wiele osób wybiera ze względu na wygodę i elastyczną naukę. Dzięki temu można uczyć się równocześnie na innym kierunku czy po prostu pracować na cały etat. Wbrew pozorom takie studia są też tańsze, ponieważ nie musimy nigdzie dojeżdżać skoro uczymy się we własnym domu.