Psychologia wychowawcza – czym się zajmuje i jakie błędy można popełnić?

studia podyplomowe pedagog szkolny

Pedagog szkolny to funkcja, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które wykazują chęć do pracy w środowisku szkolnym. Oprócz odpowiednich predyspozycji kluczowe jest spełnienie wymogów pod kątem wykształcenia. Niezbędne kwalifikacje możesz zdobyć, zapisując się na studia podyplomowe „Pedagog szkolny”, które posiadają w swoim programie szereg kluczowych zagadnień. Jednym z nich jest psychologia wychowawcza – co to takiego? Sprawdźmy!

Psychologia wychowawcza – czym się zajmuje?

Współczesna psychologia dysponuje wieloma koncepcjami wychowania, w ramach których specjaliści próbują wyjaśnić oraz opisać istotę tego procesu. Jednocześnie z rozwojem tek dyscypliny naukowej rozwijała się również psychologia wychowawcza. Czym się zajmuje ten dział psychologii stosowanej? Otóż jej głównym zadaniem jest analiza problemów związanych z procesem nauczania oraz wychowania, a także zastosowanie wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemów.

Psychologia wychowawcza skupia się na takich zagadnieniach, jak:

 • dobór treści kształcenia oraz wychowania,
 • proces uczenia się,
 • nauka czytania i pisania,
 • rozwijanie zdolności,
 • zdobywanie zainteresowań, postaw i przekonań.
Sprawdź studia pedagogiczne

Psychologia rozwojowa i wychowawcza – zadania

Zadania psychologii wychowawczej

Rozwój tego obszaru nauk to wynik prac wielu badaczy, którzy sformułowali trzy najważniejsze zadania psychologii wychowawczej. Zalicza się do nich:

 • tworzenie ofert wychowawczych i edukacyjnych, czyli programów promujących wartości, które są szanowane społecznie, a także przestrzegających zasad rozwoju jednostki oraz grupy,
 • wspomaganie rozwoju osób, a także przygotowywanie ich do przyjmowania ofert wychowawczych bez względu na okres życia – psychologia wychowawcza dostarcza metody oraz wiedzę, która służy badaniu poziomu gotowości,
 • pomoc w dostosowywaniu wychowawczych ofert do poziomu gotowości grup i jednostek.

Zadania psychologii rozwojowej

Psychologia rozwojowa i wychowawcza to zagadnienia występujące bardzo często obok siebie. Jak się jednak okazuje, psychologia rozwojowa nieco różni się pod kątem zadań od psychologii wychowawczej, ponieważ jej podstawową funkcją jest m.in.: odkrywanie oraz wyjaśnianie mechanizmów zmian rozwojowych, a także prezentowanie istoty zmian rozwojowych (np. kiedy dana zmiana pojawiła się u dziecka oraz czy ma powiązanie z innymi sferami rozwoju).

CHCESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO PRACY JAKO PEDAGOG SZKOLNY? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Najczęstsze błędy wychowawcze – psychologia

Pomimo rozwoju działów psychologii poświęconym wychowaniu i rozwoju dziecka, zarówno rodzice, jak i nauczyciele nieświadomie mogą podejmować w tych aspektach złe decyzje. Jeśli chodzi o najczęstsze błędy wychowawcze, psycholog Antonina Gurycka sklasyfikowała je w poniższy sposób:

 • błąd agresji – przejawia się zbyt ostrymi karami, które są niesprawiedliwe i nieadekwatne do przewinienia,
 • błąd hamowania aktywności – polegający na przerywaniu aktywności dziecka innymi poleceniami, krytyką czy ironią,
 • błąd obojętności – negatywną postawą jest bierność i brak reakcji na problemy i prośby dziecka,
 • błąd eksponowania siebie – wychowawca swoimi problemami absorbuje dziecko i nie liczy się z jego potrzebami,
 • błąd uległości rodzic lub nauczyciel nie może spełniać każdej zachcianki dziecka i rezygnować czy obniżać przez to różnych wymagań.
psychologia wychowawcza

Studia podyplomowe – zdobądź niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje

Psychologia wychowawcza to bardzo ważna dziedzina nauki, którą poznasz zapisując się na studia podyplomowe „Pedagog szkolny”. Kierunek ma charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że wraz z niezbędną wiedzą uzyskasz uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny.

Warto zaznaczyć, że na studia mogą zapisać się osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne. Jeśli go nie posiadasz, możesz zapisać się na dwa kierunki jednocześnie. To bardzo korzystne rozwiązanie, nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ale również pieniądze – kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego jest objęty wówczas 25% rabatem.