Studia nauczycielskie online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami niżu demograficznego, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie placówki edukacyjne. To zjawisko niesie za sobą sporo zagrożeń, ale również to moment, aby nauczyciele mogli wykazać się dodatkowych umiejętnościami. Wzrasta konkurencyjność w tym zawodzie, gdyż jeśli mniej tworzonych jest etatów, tym trzeba na tle pozostałych wypadać korzystniej. Zdobywanie nowych umiejętności jest cenione na rynku pracy, studia nauczycielskie podyplomowe w formie online lub stacjonarnej są jednym z wielu przykładów. To szansa na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy, a także dostosowanie się do wzrastających wymagań pracodawców. W ten sposób wiele placówek edukacyjnych na terenie naszego kraju może na tym tylko i wyłącznie zyskać.

Ku temu też podążają działania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, placówki, która od blisko 20 lat prężnie działa na polskim rynku oświaty. Uczelnia ta uzyskała dotychczas wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz znajduje się w rejestrze placówek, które uprawnione są do nadawania uprawnień zawodowych. W całości spełnia kryterium wymagań takich organów rządowych, jak Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak główną wyróżniającą cechą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest z pewnością prowadzenie szkoleń w ramach metody e-learningu. To innowacyjna forma kształcenia, która jest najmniej wymagająca, a co za tym idzie, najbardziej komfortowa ze wszystkich możliwości aktualnie na rynku. Co najważniejsze, cały program studiów nauczycielskich online kończy się zawsze egzaminem, a jego zdanie wręczeniem świadectwa. Ten dokument jest wydrukowany na tym samym szablonie, co w przypadku oświadczenia o zdobytych kwalifikacjach w jednostkach stacjonarnych.

Warto też zwrócić uwagę, że zajęcia odbywające się drogą internetową trwają zdecydowanie krócej. Otóż 150 godzin praktyk i 270 zajęć z teorii jest w zupełności wystarczającym czasem, aby uzyskać wszelkie kompetencje, o które się ubiega. To trzy semestry, a nie więcej, jak to w przypadku szkół stacjonarnych. Warto to wziąć pod uwagę w momencie, kiedy zależy nam na czasie. Pracodawcy coraz częściej przychylnie spoglądają na osoby, które ukończyły studia nauczycielskie online. To świadczy o motywacji i determinacji każdego z kursanta, który mimo niewystarczającej ilości czasu podjął się trudu szkolenia dodatkowego w ramach branży oświaty. Uparte dążenie do celu w większości przypadków z pewnością będzie nagrodzone w postaci awansu zawodowego lub podwyższenia zarobków. W przyszłości z pewnością większość osób będzie wykorzystywała elearning do podwyższenia swoich kwalifikacji.