Studia pedagogiczne zaoczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych

Zdobyć zawód można na wiele sposobów. Obecnie bardzo popularne jest wybranie szkoły średniej dającej po jej ukończeniu zawód. Szkoły zawodowe czy technika przeżywają oblężenie. Zwłaszcza, że po technikum można z powodzeniem zdawać i maturę, po której można zapisać się do szkoły wyższej i egzamin zawodowy, który daje uprawnienia zawodowe na przykład technika ekonomisty. Takie uprawnienia pozwalają wykonywać wiele zawodów. Jednakże są też stanowiska pracy, gdzie potrzebne jest ukończenie studiów wyższych. Na szczęście obecnie można studiować nie tylko stacjonarnie, ale też w trybie niestacjonarnym – potocznie nazywanym studiami zaocznymi. Ponadto jeśli ktoś już ukończył chociaż studia I stopnia może zapisać się na studia podyplomowe, które też są rodzajem studiów zaocznych. Dzięki studiom podyplomowym można uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe albo też wyższy stopień już posiadanych.

Bardzo dużo osób, które studiowały przedmiot, który może być nauczany w szkołach czy nawet wykładany na uczelniach decyduje się na studia pedagogiczne zaoczne. Obecnie wedle prawa, aby móc uczyć na przykład w szkole potrzebne jest wykształcenie przedmiotowe, czyli na przykład ukończenie studiów wyższych w stopniu magistra z filologi angielskiej, aby uczyć języka angielskiego, oraz wykształcenie pedagogiczne. Tutaj można jednak uzyskać takie kwalifikacje znacznie szybciej niż po 5 latach studiów na uczelni. Można zapisać się oczywiście na studia pedagogiczne zaoczne, ale najlepszym ich typem będą studia podyplomowe, które trwają jedynie 3 semestry. Gdzie można zdobyć takie kwalifikacje i dyplom?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego nie tylko w modelu niestacjonarnym, ale jako studia online. Takie zajęcia trwają standardowo trzy semestry, które obejmują 270 godzin lekcyjnych oraz trzeba zaliczyć 150 godzin praktyk zawodowych, ale prowadzone są przez platformę e-learningową. Oznacza to, że są jeszcze bardziej wygodne niż studia zaoczne, które zwykle oferują naukę co drugi weekend od rana do wieczora. Ucząc się online sami wybieramy czy uczymy się codziennie wieczorem czy co weekend. Taka metoda nauki jest akceptowana przez MEN. Warto też zwrócić uwagę, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest zarówno do rejestru szkół wyższych, jak i do rejestru instytucji szkoleniowych, co oznacza, że ma prawo do kształcenia na studiach podyplomowych. Po zaliczaniu danej partii materiału student musi zaliczać testy cząstkowe, tak samo jak zalicza się kolokwia na studiach zaocznych, a aby uzyskać świadectwo ukończenia trzeba zdać egzamin.