Studia podyplomowe diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/472/studia/podyplomowe/diagnoza-rewalidacja-i-terapia-pedagogiczna/src-BlogdiagnozaTerapia

Pedagog to osoba, która pracuje w branży oświatowej oraz wspomaga rozwój oraz proces edukacyjny dzieci i młodzieży. Wymagania względem przedstawicieli tego zawodu są ściśle określone przez poszczególne ustawy i rozporządzenia względem stanowisk nauczycielskich, a kandydaci do pracy muszą posiadać ściśle wyznaczone kompetencje zawodowe i kwalifikacje uzyskane w drodze studiów oraz kursów zawodowych.

Niezbędnym elementem kształcenia kandydatów do pracy w charakterze terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych w polskiej oświacie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w innych instytucjach, w których pracuje się z dziećmi i młodzieżą, jest ukończenie studiów kwalifikacyjnych, pozwalających na przeprowadzanie procesu diagnostycznego oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnego w zakresie szeroko pojętej pedagogiki.

Studia podyplomowe diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego z powodzeniem spełniają wszelkie założenia regulacji zawodu pedagoga oraz prowadzone są zgodnie z podstawą programową wyznaczoną przez MEN i MNiSW. Rozporządzenie Ministerstw określa ściśle, że studia mają mieć charakter kwalifikacyjny oraz obejmować zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne (w postaci praktyk zawodowych) przygotowanie do pełnienia zawodu. I tak jest właśnie ze studiami realizowanymi przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego – trwają one 3 semestry i obejmują 390 godzin (w tym 120 godzin praktyk w wybranej przez studenta placówce – uczelnia wspomaga realizację praktyk), co doskonale spełnia wytyczne i zalecenia oraz stawia studia podyplomowe na kierunku diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna jako jedne z najbardziej konkurencyjnych i kompleksowych form kształcenia na rynku.

Co jeszcze wyróżnia studia z terapii pedagogicznej dostępne w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego? Przede wszystkim długoletnie doświadczenie uczelni, wygodna forma prowadzenia zajęć (studia całkowicie realizowane poprzez e-learning z wykorzystaniem nowoczesnej platformy), brak innych kosztów kształcenia (oprócz opłaty za czesne, którą można podzielić nawet na 3 raty) oraz przyznany w ostatnim czasie uczelni certyfikat jakości ISO, potwierdzający wysoką efektywność kształcenia pedagogów.