Studia podyplomowe integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/506/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-diagnoza-i-terapia-dzieci/src-BlogIntSensor

Pracując w oświacie warto się dokształcać, ponieważ nie tylko Minister Edukacji Narodowej co chwile wprowadza zmiany, ale też same dzieci wymagają nowego podejścia do nauki. Niestety coraz więcej dzieci jest też diagnozowanych z różnego rodzaju schorzeniami czy chorobami, które uniemożliwiają im naukę typowym tokiem nauki. Dlatego też nauczyciele muszą być przygotowani też na pracę z dziećmi, które mają większe potrzeby.

Jednym z kierunków studiów, które warto ukończyć jest integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci. Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg przekształca docierające do niego informacje i wysyła odpowiednią reakcję. Niestety u coraz większej ilości osób, w tym dzieci diagnozowane są zaburzenia integracji sensorycznej – mózg nie przetwarza prawidłowo bodźców zewnętrznych, przez co mamy problem. Na szczęście nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy czy nawet logopedzi mają możliwość podjąć studia na kierunku integracja sensoryczna z nauką diagnostyki takich zaburzeń oraz elementami terapii.

Taki kierunek studiów oferuje na przykład Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Są to studia podyplomowe realizowane przez 3 semestry, programowo nauka obejmuje 360 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych, co łącznie daje aż 420 godzin nauki. Jak to pogodzić z wykonywaną pracą zarobkową lub innymi studiami? Na szczęście Wyższa Szkoła Kształcenia prowadzi zajęcia przez platformę e-learningową. Oznacza to, że zarówno zapisujemy się na studia, jak i studiujemy online. Dzięki czemu oszczędzamy czas, ponieważ można zapisać się na studia w dowolnym momencie roku, nie trzeba czekać na rozpoczęcie nowego semestru czy zebranie się grupy chętnych, ale też nie musimy nawet wychodzić z domu, aby się uczyć, a to nam daje oszczędność czasu, który możemy przeznaczyć na naukę.

Uczelnia ma 20 lat doświadczenia i certyfikat ISO, co świadczy o jej renomie. Mimo, że studiujemy w wygodny sposób, to i tak trzeba się uczyć, ponieważ naszą wiedzę będą potwierdzać testy i egzaminy. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Po ukończeniu studiów na tej uczelni otrzymamy świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe, które jest zgodne ze wzorem MNiSW. Takie kwalifikacje uprawniają do prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznych.