Studia podyplomowe nauczanie przedmiotów zawodowych – Technik inżynierii sanitarnej

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/1020/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-ksztalcenia-w-zawodzie-technik-inzynierii-sanitarnej/src-BlogInżSanitarna

Szkoły ponadpodstawowe przeszły w ostatnich latach duże zmiany. Między innymi zmianie uległ czas nauki w tych jednostkach, po likwidacji gimnazjum. Także program nauczania przez to musiał ulec dużym zmianom. Mimo to nadal bardzo duży odsetek młodzieży decyduje się iść do szkoły technicznej, która po jej ukończeniu da im możliwość zdawania matury, a potem pójścia na studia oraz zdawanie egzaminu zawodowego i uzyskania tytułu technika. Zatem po jednej szkole można mieć aż dwie korzyści – tytuł technika i możliwość kształcenia się dalej na wybranych studiach. Właśnie dlatego technika są tak popularne, ponieważ uczą zawodu, ale nie zamykają drogi do dalszej edukacji, jeśli ktoś chce poszerzać swoją wiedzę.

Z racji tego, że ten typ szkoły cieszy się dużą popularnością, potrzebni są też nauczyciele, którzy mogli by nauczać młodzież przedmiotów zawodowych. W Polsce wybór specjalizacji w technikach jest ogromny. Od dość ogólnych kierunków, jak technik ekonomista, bo bardzo specjalistyczne jak technik inżynierii sanitarnej. Dlatego też potrzeba nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy mogli by uczyć właśnie tak specjalistycznych i zawodowych przedmiotów.

Każdy nauczyciel, który już uczy oraz osoby, które chcą pracować jako nauczyciele i mają już ukończony co najmniej I stopień studiów wyższych, mogą zapisać się na studia podyplomowe, aby nabyć wiedzy potrzebnej do nauczania kolejnego przedmiotu. Mogą to być na przykład studia podyplomowe nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – Technik inżynierii sanitarnej, dzięki którym będzie można uczyć w szkole o takim profilu oraz przygotowywać młodzież do zdania egzaminu i otrzymania dyplomu technika inżynierii sanitarnej. Podczas studiów można zdobyć odpowiednią wiedzę przedmiotową, którą potem trzeba przekazać swoim uczniom. Takie studia kończą się też uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a więc można uzyskać naprawdę dobre uprawnienia do nauczania.

Ten kierunek studiów oferuje między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Wielu nauczycieli wybiera tu studia, ponieważ realizowane są one metodą e-learning. Dzięki temu są wygodne i szybkie, ponieważ nie trzeba dojeżdżać na uczelnię i wolny czas można przeznaczyć tylko na naukę. Sama uczelnia działa już od 20 lat i posiada wydany certyfikat ISO, który poświadcza wysoką jakość świadczonych przez nią usług. Zaś studia tu są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.