Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Studia podyplomowe są świetnym rozwiązaniem, gdy potrzebujemy w szybki sposób zdobyć nowe wykształcenie lub podnieść już zdobyte kwalifikacje zawodowe. Bardzo dużo osób zapisuje się na nie, ponieważ chce dalej kontynuować naukę i otrzymać następne świadectwo potwierdzające ukończenie studiów. Jednak są też osoby, które wręcz zmuszone są, aby uzupełnić kwalifikacje zawodowe w ten sposób. Obecnie jednym z najczęściej wybieranym kierunkiem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczne. Dlaczego?

Otóż Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 roku ustalił konkretne wymagania co do wykształcenia, jakim powinni cechować się nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych. Jednym z wymagań dla osób, które po dacie wejścia w życie tego rozporządzenia zaczną pracę jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. I właśnie dlatego ten kierunek studiów podyplomowych jest taki popularny. Minister Edukacji Narodowej dopuszcza uzyskanie kwalifikacji z tej dziedziny również podczas standardowego toku studiów, jaki podejmują kandydaci na pracowników oświaty, ale wymaga konkretnej liczby godzin nauki tego przedmiotu, przez co nie każda osoba będzie miała możliwość zaliczyć go w ramach studiów.

MEN wymaga, aby przygotowanie pedagogiczne obejmowało 270 godzin nauki teoretycznej oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Dlatego najłatwiej jest zapisać się na studia podyplomowe, które spełniają wymagania ministerstwa. Jednak co ciekawe nie tylko nauczycielom potrzebne są takie kwalifikacje, także psychologom, trenerom czy fizjoterapeutom. Ogromna liczba zawodów może skorzystać z takiego kierunku studiów.

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla fizjoterapeutów można znaleźć choćby w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Kierunek ten odpowiada wymaganiom MEN i realizowany jest przez 270 godzin plus trzeba też zaliczyć 150 godzin praktyk zawodowych. Jednakże uczelnia ta oferuje studia online, więc bez problemu można pogodzić studia z pracą zawodową czy też nauką na innym kierunku, na przykład stacjonarnym. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia działająca już od 20 lat, a więc doskonale spełnia wymagania MEN i MNiSW. Ponadto posiada certyfikat ISO, co też jest gwarancją nauki na najwyższym poziomie. A dzięki studiowaniu online można skupić się tylko na nauce.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.