Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nauczyciele muszą mieć nie tylko ogromną wiedzę w zakresie przedmiotu, którego nauczają, ale też umiejętność jej przekazania. Właśnie dlatego osobom, które chcą zostać nauczycielem w szkole stawia się konkretne wymagania, co do posiadanego wykształcenia oraz zrealizowanych praktyk zawodowych. Obecnie najnowszym aktem prawnym, do którego muszą się stosować pracownicy placówek oświatowych oraz osoby, które chcą w edukacji pracować jest Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli z 1 sierpnia 2017 roku.

Każda osoba, która chce zostać nauczycielem lub nawet już się uczy w tym kierunku powinna się zapoznać z tym dokumentem, ponieważ bardzo szczegółowo omawia on, jakie kwalifikacje powinna mieć osoba na konkretnym stanowisku. Dlatego też jeśli chcemy być nauczycielem przedmiotowym warto sprawdzić część Rozporządzenia, która omawia jakie kwalifikacje są wymagane od nauczyciela na tym stanowisku. Można jednak w skrócie powiedzieć, że aby uczyć jakiegoś przedmiotu trzeba mieć wykształcenie przedmiotowe, czyli samemu studiować przedmiot, którego chcielibyśmy uczyć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Przy czym trzeba też mieć ukończone studia II stopnia, ale tutaj już kierunek jest dowolny. Z powodzeniem na studia przedmiotowe można zapisać się na studia podyplomowe, jeśli skończyliśmy inny kierunek na przykład z tytułem magistra. Natomiast samo przygotowanie pedagogiczne przez MEN ustalone jest na przedmiot nauki przez co najmniej 270 godzin oraz trzeba przy nim zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych.

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli można znaleźć między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która spełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ten kierunek studiów obejmuje właśnie wymagane 270 godzin nauki teoretycznej oraz trzeba zrealizować z oceną pozytywną 150 godzin praktyk zawodowych w jednostce powiązanej z tematyką studiów. Natomiast studia na tej uczelni są niezwykle wygodne, ponieważ uczymy się przez platformę e-learningową, co oznacza, że wszystkie zajęcia odbywają się online. Dzięki temu nie trzeba jeździć na uczelnię w ustalonych godzinach, a samemu można ustalić sobie plan nauki, wedle narzuconego odgórnie programu nauczania wyznaczonego dla tego kierunku.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.