Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Wybierając szkołę średnią, a potem studia nie każda osoba ma plan, który będzie realizować po zakończeniu nauki. Ponadto może się też okazać, że w trakcie gdy zdobywamy wymarzony zawód zmieniają się przepisy i nasze wykształcenie nie będzie się kwalifikowało do jego uprawiania, jeśli nie zrobimy dodatkowo kursu czy studiów podyplomowych. Część osób, które już wiele lat temu ukończyło studia przez zmieniające się przepisy także musi uczęszczać od nowa na kolejne zajęcia na studiach niestacjonarnych, aby spełniać wymagania stawiane w danej pracy. Dlatego można powiedzieć, że cały czas trzeba się uczyć i doszkalać, aby mieć udaną karierę zawodową. W celu kontynuowania nauki lub zmiany zawodu bardzo wiele osób wybiera studia podyplomowe, ponieważ trwają one o wiele krócej niż kończenie kolejnego kierunku choćby w stopniu licencjata.

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne to bardzo powszechny wybór. Dlaczego? Choćby dlatego, że każda osoba, która zaczęła staż po 2017 roku, kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ustanawiające kwalifikacje dla nauczycieli i warunki konieczne do spełnienia, aby w tym zawodzie pracować, musi posiadać udokumentowane przygotowanie pedagogiczne. Jednak nie tylko osobom, które pracują lub chcą pracować jako nauczyciele w szkołach potrzebne jest przygotowanie pedagogiczne. Także osoby, które pracują w ośrodkach dla młodzieży, nawet tych przyjmujących kolonie i obozy, ale też przyda się trenerem dzieci i młodzieży, a przede wszystkim psychologom, którzy mają pracować jako psychologowie szkolni lub psychologowie sportowi pracujący z dziećmi i młodzieżą. Warto też wiedzieć, że i nauczyciele akademiccy muszą mieć przygotowanie pedagogiczne. Zatem wybór takich studiów jest dość dobry, jeśli którakolwiek z wymienionych ścieżek kariery zawodowej nas interesuje.

Jak ukończyć takie studia? Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w swojej ofercie ma studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w formie studiów online. Oznacza to, że nauka prowadzona jest za pośrednictwem platformy e-learningowej. Zapisać można się w każdej chwili, ponieważ są to studia indywidualne. Uczymy się samodzielnie z udostępnionych materiałów, a po zdobyciu wiedzy z danego działu zdajemy test, a na koniec studiów egzamin potwierdzający wiedzę. Nauka trwa 3 semestry i wymagane przez MEN 270 godzin oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych, co oznacza, że spełnia wymagania ministerstwa i ma prawo prowadzić takie zajęcia oraz wydawać świadectwo ich ukończenia.