Studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/101/studia/podyplomowe/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego/src-BlogNauczAngielski

Nauka języka angielskiego jest obecnie jednym z najczęściej promowanych przedmiotów, jeśli chodzi o przygotowanie młodych uczniów do kariery zawodowej oraz otworzenia im jak największych perspektyw zawodowych. Angielski nauczany jest już nawet w klasach przedszkolnych, gdyż dzieci posiadają wrodzony dar do nauki języków obcych, co polski system oświaty skrzętnie wykorzystuje.

Aby nauczać języka angielskiego w klasach, do których uczęszczają małe dzieci, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz podejścia – nauczanie najmłodszych znacznie bowiem różni się od prowadzenia zajęć dla młodzieży czy dorosłych. Do pracy w przedszkolu czy w szkole podstawowej nie wystarczają również standardowe studia umożliwiające nauczanie języka angielskiego (np. filologia angielska) – jak zatem zostać nauczycielem językowym w placówkach nauczania wczesnego? Bardzo dobrym rozwiązaniem są studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego, które pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauki języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasie od 1-3 szkoły podstawowej. Warto pamiętać, że w związku z obecnymi zmianami prawnymi tego typu studia podyplomowe powinni również ukończyć nauczyciele czynni i pracujący już w swoim zawodzie.

Studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego realizowane są przez wiele szkół i uczelni. Wśród nich niewątpliwie na tle innych wyróżnia się oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która przygotowuje studia dla nauczycieli i pedagogów już od prawie 20 lat. Studia w kompleksowy sposób przygotowują do pełnienia zawodu nauczyciela angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym – gwarantują zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych kompetencji. W trakcie studiów realizowana jest podstawa programowa zgodna z wytycznymi MEN oraz MNiSW – każdy słuchacz studiów podyplomowych realizuje przez 3 semestry kształcenia 410 godzin nauki (w tym 60 godzin praktyk zawodowych) poprzez nowoczesny i popularny w ostatnim czasie e-learning.

Doświadczenie uczelni, zdobyte przez lata liczne nagrody oraz certyfikaty jakości (np. ISO) oraz stworzenie funkcjonalnego panelu do nauki online gwarantuje wysoką jakość kształcenia oraz zadowolenie każdego absolwenta studiów podyplomowych. Każdy uczestnik dostaje stosowną dokumentację potwierdzają uzyskanie kwalifikacji oraz swobodną możliwość rozłożenia płatności za studia na raty.