Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych Poznań

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/750/studia/podyplomowe/terapia-pedagogiczna-pedagogika-korekcyjna-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogTerPedagog

Nauczyciele i osoby zajmujące stanowiska związane z procesem nauki, wychowania i opieki, bardzo często decydują się na rozpoczęcie wybranych studiów podyplomowych, aby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać nowe umiejętności. Dzięki temu, ich praca z dziećmi i młodzieżą staje się jeszcze bardziej efektywna. Z uwagi na to, że w szkołach i przedszkolach można spotkać coraz więcej wychowanków borykających się z różnymi problemami, trudnościami i zaburzeniami, pożądanym kierunkiem studiów podyplomowych jest terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych dostępna w Poznaniu lub w formie studiów online, które w swojej ofercie posiada Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Terapia pedagogiczna to długotrwały proces, który składa się z szeregu działań, mających charakter pedagogiczny. Działania są nastawione na pomoc dziecku, które boryka się z indywidualnymi trudnościami. W czasie terapii niwelowane są różne trudności, a także ich przyczyny i objawy oraz wszelkie ujemne konsekwencje. Terapia ma także na celu podniesienie samooceny i motywowanie do sprawnego rozwiązywania codziennych zadań. Studia przeznaczone są dla pedagogów specjalnych, którzy pracują lub chcą pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które wymagają specjalistycznego wsparcia i pomocy, aby móc przekroczyć trudności uniemożliwiające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Celem kształcenia na kierunku terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych, jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktyczne, a także w wiedzę, dotyczącą diagnozy i terapii pedagogicznej, która jest konieczna do samodzielnego przeprowadzania diagnozy, a także terapii uczniów, borykających się ze specyficznymi problemami i trudnościami. Absolwenci będą mogli także organizować formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców, którzy biorą udział w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Studia na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są prowadzone metodą online, dzięki temu każdy może realizować program w dowolnym momencie bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to spora oszczędność czasu i pieniędzy. Warto podkreślić, że zajęcia są organizowane na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc poziom wiedzy jest dostosowany do aktualnych standardów pracy i metod wychowawczych dla pedagogów.