Wczesne nauczanie języka niemieckiego online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/102/studia/podyplomowe/wczesne-nauczanie-jezyka-niemieckiego/src-BlogNauczNiemiec

Nauczanie języków jest bardzo ważne w obecnych czasach. Im więcej języków obcych znamy, tym lepiej dla nas. Możemy podróżować bez przeszkód, zdobywać przyjaciół na całym świecie czy po prostu dostać pracę w międzynarodowej firmie. Ale znając bardzo dobrze język obcy można też pomyśleć nad jego nauczaniem. Obecnie można zrobić w prosty sposób różnego rodzaju kursy certyfikowane czy też zapisać się na studia językowe. W zasadzie, jeśli ukończyliśmy już co najmniej studia I stopnia to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać się nie tylko na studia magisterskie, ale też na studia podyplomowe. Oczywiście osoby już po ukończonych studiach II stopnia także mogą się zapisać na studia podyplomowe. Nie tylko od razu po ich ukończeniu, ale nawet wiele lat później, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba lub będziemy mieli chęć się uczyć.

Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka niemieckiego online to świetny kierunek, jeśli znamy ten język i chcemy go uczyć dzieci. Wczesne nauczanie obejmuje pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w klasach od 1 do 3 w szkole podstawowej. Nie tylko w placówkach publicznych, ale też w szkołach prywatnych, w tym w szkołach językowych, gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi.

Takie studia, jak i inne uprawniające do nauki języków obcych, czy pracy w przedszkolu albo szkole podstawowej można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Ten kierunek studiuje się trzy semestry, czyli 410 godzin, z czego aż 60 godzin poświęcone jest na praktyki zawodowe. Podstawa programowa dla tego kierunku jest zgodna z wymaganiami MEN i MNiSW, a sama uczelnia również sprawdzana jest przez ministerstwa. Studia na tym kierunku są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Aby je ukończyć trzeba zdać egzamin i zaliczyć z wynikiem pozytywnym praktyki zawodowe.

Sama nauka online tylko trochę różni się od standardowej. Po pierwsze zamiast uczęszczać na wykłady, możemy uczyć się z materiałów w domu. Zatem nie tracimy czasu na dojazdy czy okienka między zajęciami. Po drugie uczymy się we własnym tempie, co też dla wielu osób jest ważne. Po trzecie możemy sami wybrać kiedy się uczymy bez patrzenia na narzucony z góry grafik.