Referencje i opinie


Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego otrzymuje liczne referencje i opinie od swoich słuchaczy i współpracujących instytucji, które potwierdzają wysoki poziom kształcenia na naszej uczelni. Kadra dydaktyczna WSKZ jest dumna, gdy absolwenci uzyskują nowe kwalifikacje i rozwijają się zawodowo dzięki ukończonym studiom.

Opinie o uczelni przekazywane przez urzędy pracy, szkoły, przychodnie, fundacje oraz inne przedsiębiorstwa państwowe i prywatne jednoznacznie wskazują, że zarówno kształcenie, jak i materiały dydaktyczne są najwyższej jakości i dają słuchaczom realną wiedzę i nowe umiejętności. Dziękujemy za wszystkie opinie o WSKZ.
Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie


Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu


Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Owińskach


Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach


Szkoła Podstawowa "Tęcza" w Zgorzelcu


Fundacja "ELF" w Mrągowie


Szkoła Podstawowa w Śmignie


Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach


Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju


Octopus Warsaw Sp. z o.o.


Szkoła Podstawowa nr 1 w im. Adama Mickiewicza w Szczecinku


Chrześcijańska Fundacja Edukacji Monressori "Chcemy" w Gdańsku


Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie


Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi w Rękowie


II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach


Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie


Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzegu


Przedszkole Niepubliczne "TIKA" w Bytomiu


Specjalny Ośrodek im. Jana Brzechwy w Pyrzycach


Zespół Szkół w Rzepinie


Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie


Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych


Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie


Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Postronna, Byszów, Kępie


Szkoła Techniczna BZDZ w Chełmnie


Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju


Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Barbara" AK w Pawęzowie