Polityka plików cookies Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl

Niniejsza Polityka plików cookies odnosi się do stron internetowych, których Administratorem jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki  pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712.

§ 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora Serwisu pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. sesyjne - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b.  trwałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

§2. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies i inne technologie

1. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies własne i inne technologie w następujących celach:

a. konfiguracji serwisu,

b. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

c. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

f. uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie,

g. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

h. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,

i. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora Serwisu,

j. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

k. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

l. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

m. analiz i badań oraz audytu oglądalności,

n. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

o. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne i inne technologie w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics),

c. zastosowania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych m.in. facebook.com, instagram.com,

d. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

e.  komunikacji z użytkownikiem Serwisu za pomocą czatu w czasie rzeczywistym.

§3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.