Polityka plików cookies Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl

Niniejsza Polityka plików cookies odnosi się do stron internetowych, których Administratorem jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712.

§ 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies i cele w jakich są wykorzystywane

1.  Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora Serwisu pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.  Administrator Serwisu wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.  sesyjne - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

b.  trwałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich automatycznego usunięcia z urządzenia użytkownika.

Szczegółowy opis stosowanych narzędzi w tym plików cookies, zawierający zakres, cele i okres przechowywania zbieranych za ich pomocą informacji znajduje się tutaj.

3. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru co do tego, którego rodzaju pliki cookies będą wykorzystywane podczas jego wizyty w Serwisie, przy czym niezbędne pliki cookies mogą być i są wykorzystywane niezależnie od zgody Użytkownika, natomiast co do pozostałych plików cookies, są one wykorzystywane za zgodą Użytkownika. O wyrażenie zgody na wykorzystanie poszczególnych rodzajów plików, która będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem, Użytkownik zostanie poproszony podczas pierwszego odwiedzenia Serwisu. Przed wyrażeniem zgody Administrator umożliwia dostęp do niniejszej Polityki i zaleca zapoznanie się z nią.

4. Ze względu na specyfikę działania plików cookies i fakt, że pliki te zapisywane są w urządzeniu Użytkownika, Administrator zapewnia wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawienia dotyczące plików cookies, którego dokonać można klikając tutaj. W każdym czasie możliwe jest także samodzielne dokonanie zmiany ustawienia przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Zmiany ustawienia można dokonać wybierając w opcjach przeglądarki zakładkę: Prywatność i Bezpieczeństwo. W każdym przypadku możliwy jest również bezpośredni kontakt z Administratorem, w celu realizacji przysługujących Użytkownikowi praw związanych z przetwarzaniem jego danych.

5. Pliki cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego, jednakże zastosowanie przez Użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

6. Niektóre z wykorzystywanych w Serwisie narzędzi mogą powodować zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika (zwłaszcza profilowanie) w obrębie danego Serwisu Internetowego. Skutkiem takiego działania może być w szczególności wyświetlanie reklam dotyczących niektórych produktów i usług oferowanych przez Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo zwrócenia się do Administratora o to, by zautomatyzowana decyzja została zweryfikowana przez człowieka. W tym celu należy zwrócić się do Administratora w sposób określony w Polityce ochrony prywatności.

7. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą udostępnienia jej zmienionej treści na stronie internetowej Serwisu.