Kompendium wiedzy o studiach online

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej kierują do nas użytkownicy portalu. Dla Twojej wygody, informacje podzieliliśmy według statusu użytkownika (kandydat / student).

I. Informacje o studiach

1. Czy obecnie są przyjmowani nowi słuchacze?

Rejestracji na studia podyplomowe można dokonać w momencie, kiedy przy kierunku widnieje status „Rekrutacja otwarta”. Ilość miejsc na studiach podyplomowych może być ograniczona. W zależności od wyboru kierunku może decydować kolejność zgłoszeń i dokonanej płatności.

Zachęcamy do zapisania się na wybrane kierunki poprzez zakładkę Oferta → Oferta studiów

2. Kto może się zapisać na studia podyplomowe?

Podstawowym warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat i inżynier), natomiast jeśli do przystąpienia do danego zakresu kształcenia wymagane jest np. wykształcenie II stopnia, weryfikowane jest to na etapie rekrutacji.

Osoby niebędące obywatelami Polski mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Więcej informacji można znaleźć tutaj

3. Kiedy mogę rozpocząć studia podyplomowe?

Na studia możesz zapisać się w dowolnym momencie. 

Obecnie istnieje możliwość dołączenia do semestru letniego, który rozpoczął się 24.02.2024 roku. W związku z czym w przypadku dokonania zapisu oraz opłaty w dniu dzisiejszym, masz gwarancję realizacji kierunku w aktualnie trwającym semestrze.

Dodatkowo od razu po aktywacji konta otrzymasz dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych, co daje możliwość rozpoczęcia nauki nawet w dniu dzisiejszym.

Zachęcamy do zapisania się na wybrane kierunki i rozpoczęcia studiów już dziś: Oferta

4. Jak mam się zapisać na studia podyplomowe?

Celem zapisania się na studia należy wejść w zakładkę Oferta → Oferta studiów  lub na stronie głównej kliknąć kafelek studia podyplomowe wybrać kierunek studiów i kliknąć przycisk „Zapisz się na studia”, a w następnej kolejności wybrać formę płatności „Płatność za czesne: 10 wpłat”, „płatność semestralna” lub „płatność jednorazowa”. Platforma przeprowadzi słuchacza przez formularz rejestracyjny.

Po uzupełnieniu wszystkich pól z formularza, należy kliknąć „Załóż konto/Zapisz na studia”.

Na podane w formularzu dane słuchacza zostanie wysłany login oraz hasło. Dane do logowania zostaną wysłane drogą mailową oraz SMS-em.

Kolejno nastąpi przekierowanie do strony płatności, którą obsługuje portal Przelewy24.

Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Dane do przelewu tradycyjnego są dostępne w zakładce Kontakt oraz będą dostępne na koncie słuchacza na platformie.

5. Czy mogę studiować 2 kierunki równolegle?

Jak najbardziej. Studia w formie e-learningu (online) nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle.

WSKZ oferuje następujące rabaty: 10% zniżki na drugi kierunek, 15% na trzeci, 20% na czwarty. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kierunek poprzez platformę.

TYLKO TERAZ! Możesz skorzystać z promocji aż 40% rabatu na kolejny kierunek studiów podyplomowych! Sprawdź szczegóły tutaj: https://studia-pedagogiczne.pl/promocja-40

6. Czy warto się zapisać na studia podyplomowe?

Zdecydowanie warto! Przepisy oświatowe zmieniają się w ostatnich latach dynamicznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że kwalifikacje zawodowe skierowane do nauczycieli, które obecnie można uzyskać po ukończeniu studiów podyplomowych, będą możliwe do uzyskania wyłącznie po ukończeniu kształcenia trwającego 5 lat.

Przykładem może być np. kierunek studiów „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, który możliwy był do zrealizowania w formie studiów podyplomowych. Natomiast po zmianie przepisów dostępny do realizacji jest wyłącznie w postaci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich.

Warto pamiętać, że wszystkie osoby, które rozpoczną kształcenie jeszcze przed zmianą przepisów, uzyskują możliwość zdobycia kwalifikacji zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych.

7. Czy jeśli dołączę do trwającego semestru, zdążę zaliczyć wszystko w terminie?

Oczywiście. Słuchacz nie ma z góry nałożonych godzin wykładów oraz logowania na platformie, dlatego studia może realizować w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dodatkowo słuchacz realizuje materiał dydaktyczny we własnym tempie.

8. Ile trwają studia i czy mogę je szybciej skończyć?

Najczęściej studia podyplomowe trwają 2, 3 lub 4 semestry. Jest to zależne od zakresu tematycznego danego kierunku. Obecnie przy wybranych kierunkach studiów podyplomowych, dostępnych w ofercie Uczelni, istnieje możliwość dołączenia do grup realizujących kształcenie w semestrze letnim.

Regulacje prawne, do których przestrzegania zobligowane są uczelnie wyższe określają ściśle czas trwania semestrów. W związku, z czym WSKZ jako Uczelnia wyższa musi przestrzegać tych zapisów.

W związku w powyższym jeżeli zależy Ci na czasie dołącz do grup aktualnie realizujących kształcenie i uzyskaj możliwość ukończenia studiów w najszybszym możliwym czasie.

9. Czy osoby, które studiowały inny kierunek lub ten sam kierunek, ale w innej uczelni mogą mieć przepisane przedmioty?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego nie przewiduje możliwości zaliczenia słuchaczom przedmiotów z danego kierunku na poczet zrealizowanych już przedmiotów na innym etapie kształcenia.

Nie wynika to ze złej woli Uczelni, a z regulacji określających wymaganą liczbę godzin w programach studiów podyplomowych.

W przypadku przepisania przedmiotów, liczba godzin uległaby obniżeniu, co finalnie mogłoby wpłynąć na kwestionowanie kwalifikacji uzyskanych na studiach podyplomowych.

II. Płatności

1. Ile kosztują studia?

Celem poznania ceny kierunku należy przejść do zakładki Oferta → Oferta studiów lub na stronie głównej kliknąć kafelek studia podyplomowe i wybrać interesujący kierunek studiów, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”. Wówczas pojawią się wysokości poszczególnych form płatności dla wybranego kierunku.

Słuchacz opłaca wpisowe, które doliczane jest do pierwszej płatności i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu m.in.:

 • opłaty administracyjnej,
 • opłaty rekrutacyjnej,
 • wydania dokumentów dotyczących realizacji praktyk,
 • wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • ponownego podejścia do któregokolwiek z testów cząstkowych,
 • ponownego podejścia do testu generalnego,
 • ponownego podejścia do napisania pracy dyplomowej.

2. Jakie są formy płatności za studia i w jakich terminach mam dokonywać wpłat?

Dostępne formy płatności:

 • 10 czesnych - 10 wpłat w regularnych odstępach czasowych,
 • płatność semestralna - ilość wpłat zgodna z ilością semestrów na danym kierunku studiów podyplomowych (na studiach: 2 semestralnych - 2 wpłaty, 3 semestralnych - 3 wpłaty, 4 semestralnych – 4 wpłaty),
 • płatność jednorazowa (gwarancja najniższej ceny studiów).

W przypadku wyboru płatności w formie czesnych, bądź semestralnej nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie oczekiwanie na ich rozpatrzenie czy też sprawdzanie zdolności kredytowej. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia płatności na czesne udzielana jest przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, bez instytucji pośredniczących.

Słuchacz na swoim indywidualnym koncie ma dostęp do harmonogramu płatności, wedle którego uiszcza wpłaty zgodnie z wybranym przez siebie systemem płatności.

3. Czy mogę otrzymać rabat?

Oczywiście. Studia w formie online nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle i rozłożenia nauki w dogodnym dla siebie czasie. 

WSKZ oferuje następujące rabaty: 10% zniżki na drugi kierunek, 15% na trzeci, 20% na czwarty. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kierunek.

TYLKO TERAZ! Możesz skorzystać z promocji aż 40% rabatu na kolejny kierunek studiów podyplomowych! Sprawdź szczegóły tutaj: https://studia-pedagogiczne.pl/promocja-40

4. Jak mogę opłacić studia?

Płatności za kierunek można dokonać za pośrednictwem Przelewów 24, karty kredytowej lub przelewem tradycyjnym na konto Uczelni.

Opis poszczególnych form płatności:

 • przelewy 24 - płatność błyskawiczna dokonywana podczas rejestracji, system wykrywa płatność w ciągu kilku minut i aktywuje dostęp do studiów
 • karta kredytowa - płatność dokonywana podczas rejestracji po zaznaczeniu opcji „chcę płacić kartą kredytową”
 • przelew tradycyjny - płatność dokonywana za pośrednictwem konta bankowego indywidualnie przez słuchacza lub inny podmiot. Dane do przelewu tradycyjnego znajdują się w zakładce Kontakt

5. Czy mogę otrzymać fakturę?

Oczywiście. Istnieje możliwość otrzymania zarówno dokumentu proforma przed opłaceniem zamówienia, jak również faktury właściwej po opłaceniu wybranego kierunku studiów podyplomowych.

Celem otrzymania dokumentu proforma wystarczy przesłać drogą mailową niezbędne dane na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl W odpowiedzi zwrotnej słuchacz otrzyma dokument proformę.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu kierunku słuchacz składa wniosek o fakturę poprzez swoje indywidualne konto na platformie dydaktycznej. Po akceptacji wniosku słuchacz ma możliwość pobrania faktury właściwej na indywidualnym koncie na platformie.

III. Przebieg nauki

1. W jakiej formie prowadzone są studia?

Studia podyplomowe prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu (online). Taki sposób kształcenia to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo, które ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą pozwolić sobie na odbycie studiów stacjonarnych.

2. Czy mogę dostać program kierunku?

Oczywiście, programy do większości kierunków studiów zostały udostępnione w ich opisie na stronie. Słuchacz może pobrać program kierunku klikając w łącze "Pobierz program kierunku". 

W przypadku braku programu na stronie prosimy o skierowanie zapytania bezpośrednio na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl. W tytule wiadomości mailowej prosimy podać dokładną nazwę kierunku + dopisek "przesłanie programu kierunku". Programy najczęściej są przesyłane do 24 godz. od momentu otrzymania zapytania w formie mailowej.

3. Jak wygląda obrona pracy dyplomowej?

Praca dyplomowa składana jest przez słuchacza w formie elektronicznej. Podczas realizacji ostatniego semestru na indywidualnym koncie słuchacza, zostaje udostępniona możliwość wyboru tematu pracy dyplomowej oraz udostępnione miejsce na platformie do jej załączenia.

Praca dyplomowa powinna zawierać 15 - 30 stron A4. Najważniejszym aspektem pracy dyplomowej jest to, żeby słuchacz wyczerpał merytorycznie wybrany przez siebie temat.

Słuchacz pisze pracę dyplomową na podstawie materiału dydaktycznego zawartego na indywidualnym koncie na platformie, w związku z czym nie jest konieczne korzystanie z dodatkowych źródeł wiedzy. Po zapisaniu pracy zostaje ona przekazana do oceny komisji, co za tym idzie, przydzielenie promotora nie jest konieczne. O wyniku pracy dyplomowej słuchacz zostaje poinformowany drogą mailową.

4. Jak wygląda realizacja praktyk?

Część kierunków studiów podyplomowych wymaga realizacji praktyk. W opisie każdego kierunku wyodrębniono obszar dotyczący czasu trwania studiów, w którym znajduje się informacja o ewentualnej konieczności realizacji praktyk i ich wymiarze.

Praktyki realizowane są indywidualnie przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Praktyki mogą zostać rozłożone w dowolnym zakresie czasowym oraz mogą być realizowane równolegle z częścią teoretyczną. Praktyki należy zrealizować do terminu zakończenia ostatniego semestru studiów.

Każdy słuchacz WSKZ ma możliwość wyboru jednej z poniższych form wypełnienia dziennika praktyk na swoim indywidualnym koncie na platformie dydaktycznej:

 • elektroniczny dziennik,
 • dziennik w wersji papierowej.

Aby potwierdzić realizację praktyk, nie jest koniecznie składanie dokumentów osobiście w siedzibie Uczelni. Uzupełniony dziennik należy przesłać za pomocą dedykowanej do tego zakładki "Praktyki zawodowe" w panelu studenta.

5. Czy mogę być zwolniony/zwolniona z realizacji praktyk?

Istnieje możliwość zwolnienia słuchacza z realizacji praktyk. Decyzję podejmuje kierownik kierunku na podstawie przesłanych skanów dokumentów potwierdzających sytuację zawodową słuchacza na adres mailowy kontakt@studia-pedagogiczne.pl

6. Jak wyglądają materiały dydaktyczne, nauka na platformie, zaliczenia, testy i poprawki?

Materiały dydaktyczne są udostępniane m.in. w postaci: czytelnych prezentacji, wykładów, ćwiczeń oraz testów.

Po każdym temacie słuchacz rozwiązuje test cząstkowy na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

„Testy cząstkowe” - są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego słuchacz zawsze może spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do materiałów dydaktycznych celem dokładniejszego zapoznania się z prezentacją, czy wykładem.

Podczas ostatniego semestru studiów, słuchacz pisze pracę dyplomową na jeden z dostępnych tematów na platformie oraz zdaje test generalny.

Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zaliczenia danego semestru na studiach podyplomowych i składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „Testu generalnego” to 26/30.

Nie ma żadnych dodatkowych opłat z tytułu niezaliczenia ww. testów oraz ponownego przejścia. Do testów można podchodzić wielokrotnie, aż do momentu zaliczenia.

7. Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

IV. Informacje o Uczelni

1. Czy mogę uzyskać więcej informacji o Uczelni?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca od ponad 20 lat posiadająca wpis do rejestru szkół wyższych RAD-on pod numerem 208.

Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami Uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia studiów licencjackich oraz podyplomowych, zwiększających i nadających wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe zgodne z wszelkimi wymogami w tym m.in.: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo uczelnia WSKZ uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001: 2015. Jest to udokumentowanie faktu, że kształcenie na uczelni prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką: Uczelnia → O nas

2. Gdzie znajduje się siedziba Uczelni i czy studia wymagają zjazdów stacjonarnych?

Siedziba Uczelni znajduje się we Wrocławiu. Studia podyplomowe prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu (online). Z uwagi na charakter nauki nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie Uczelni.

3. Jakie dokumenty otrzymam po studiach podyplomowych?

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Wizualizacja świadectwa jest dostępna pod opisem każdego kierunku studiów.

4. Czy na świadectwie będzie informacja, że były to studia z wykorzystaniem kształcenia online i jak otrzymam świadectwo?

Na świadectwie nie ma informacji, że studia zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Absolwenci Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego otrzymują dokładnie takie samo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jak w przypadku ukończenia studiów podyplomowych w formie stacjonarnej.

Świadectwo wysyłane jest do słuchacza drogą listowną na wskazany adres w formularzu znajdującym się w panelu słuchacza.

5. Czy mogę otrzymać informacje o kadrze Uczelni?

Na chwilę obecną kadra liczy ponad 600 wykładowców. Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego tworzona jest przez wielu specjalistów z danej dziedziny nauczania. Kadrę stanowią nie tylko wybitni profesorowie oraz wykładowcy akademiccy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy, ale także czynni zawodowo pedagodzy posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Uczelnia → Kadra dostępną na stronie Uczelni.

V. Dotacje i dofinansowania

1. Kto może uzyskać dofinansowanie na studia podyplomowe?

Dofinansowanie na studia podyplomowe mogą otrzymać:

 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej

  Celem otrzymania pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych na realizację studiów z Urzędu Pracy należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Uczelni, w zakładce Dotacje → Dotacje dla bezrobotnych

 • szkoły lub firmy

  Celem otrzymania pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla firm i szkół na realizację studiów z Urzędu Pracy należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Uczelni, w zakładce Dotacje → Dotacje dla firm i szkół

 • osoby indywidualne lub przedsiębiorcy

  Baza Usług Rozwojowych realizuje studia za pomocą operatorów, którzy udzielają dofinansowania. Pełna lista operatorów dostępna jest po kliknięciu odpowiedniego województwa: dofinansowanie

2. Dofinansowanie ze środków PFRON

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie obejmuje zwrot poniesionych kosztów za naukę (czesne).

Kto może skorzystać? Każdy, kto:

- ma stopień niepełnosprawności,

- uczy się w szkole wyższej, w tym w doktorskiej, szkole policealnej lub kolegium lub 

- ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Wniosek należy złożyć w tym roku akademickim, którego dotyczy podanie. Innymi słowy, dopóki trwa rok akademicki możesz ubiegać się o zwrot poniesionej opłaty za naukę (czesne) w tym roku. Po zakończeniu roku akademickiego nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w semestrach, które upłynęły. 

Możesz liczyć na pomoc Uczelni po rozpoczęciu i opłaceniu nauki. 

W przypadku potrzeby uzyskania zaświadczenia PFRON prosimy przesłać aktualny wzór dokumentu w formacie PDF, który jest wymagany przez jednostkę dofinansowującą, na adres mailowy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl

Na druku prosimy uzupełnić poniższe pozycje:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- pełna nazwa kierunku.