Kadra


Chlubą naszej uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia słuchaczom wysoki poziom kształcenia. 

Kadrę stanowią nie tylko wybitni profesorowie oraz wykładowcy akademiccy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy, ale także czynni zawodowo pedagodzy posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną.Marcin Prokop


mgr Natalia Mikołajek


prof. dr hab. Andrzej Fabianowski


dr hab. Ryszard Kozłowski


dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch


dr hab. Marcin Białas


dr hab. Monika Adamska-Staroń


dr Ewa Muzioł


dr Agnieszka Urbańska


dr Monika dr Monika Grochalska


mgr Joanna Parniewska


dr Anna Grygoruk


dr Magdalena dr Magdalena Malik


dr Dorota Kowalska


dr Dorota Ackermann-Szulgit


dr Zofia Chełstowska


dr Agnieszka Gorgól


dr Małgorzata Lachowska


dr Barbara Kilijańska


dr Paulina Morga


dr Małgorzata Neska


dr Joanna Żołnierz


dr Dariusz Socha


dr Przemysław dr Przemysław Kaniok


dr Julita Niedźwiecka-Ambroziak


dr Małgorzata Chrobak


dr Anna Małczuk-Wakulińska


dr Anna Błaszczyk


mgr Aleksandra Szarpak


dr Sylwia Domagalska


dr Adam Kulczycki


dr hab. Lech Keller-Krawczyk


mgr Wiesława Zwierzchowska


mgr Jan Kaczorowski


mgr Anna mgr Anna Strachota


mgr Aleksandra Gębarowska


mgr Aneta Tymińska


mgr Dariusz Kardela


mgr Ewelina Pisarek


dr Aldona Rosner


mgr Magdalena Turska


mgr Mirosława Kanar


mgr Beata Sobolewska


mgr Kamila Dendek


mgr Przemysław Słowiński


mgr Zdzisława Mirowska