Arteterapia (3 sem) Wrocław

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/730/studia/podyplomowe/arteterapia-3-sem/src-BlogArteterapia

Z uwagi na ciągły rozwój technologii i aktualne potrzeby rynku w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się studia online. Dzięki zastosowaniu metody e-learningu z łatwością można połączyć pracę zawodową i inne obowiązki z nauką i poszerzaniem swojej wiedzy. Bardzo szeroką ofertę z zakresu studiów podyplomowych przez Internet zawiera Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to uczelnia, która działa na rynku od 2001 roku. Wszystkie kierunki studiów, które oferuje są prowadzone w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ciekawym kierunkiem, na który warto zwrócić uwagę, jest na pewno Arteterapia (3 sem) dostępna we Wrocławiu lub wspomnianą wcześniej metoda online. Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które chcąc pogłębić swoją wiedzą i uzyskać nowe umiejętności, a także dla wszystkich nauczycieli, pedagogów i wychowawców, którzy pracują w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i kulturalno- oświatowych. Studia podyplomowe z arteterapii mogą także rozpocząć osoby interesujące się pracą z osobami dotkniętymi różnymi zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi, a także z osobami starszymi.

Po zakończeniu nauki, absolwenci otrzymają świadectwo zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorem, które umożliwi im podjęcie pracy z zawodzie. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, czyli m.in. w szkołach, przedszkolach, szkołach życia i szkołach specjalnych, w placówkach integracyjnych, szpitalach, hospicjach, domach pomocy, domach starości, domach dziecka, ośrodkach zajmujących się terapią zajęciową, domach pobytu dziennego, zakładach poprawczych i karnych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itp. Możliwości jest bardzo wiele.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z rożnymi rodzajami metod i technik, które są wykorzystywane w trakcie zajęć z arteterapii, do których należą: rysunek, grafika, malarstwo, sztuka użytkowa, dekoratorstwo, muzykoterapia, zdobnictwo, dekoratorstwo, choreoterapia. Zostaną oni przygotowani do prowadzenia zajęć i odpowiedniego podejścia do uczestnika. Należy pamiętać, że w trakcie arteterapii umiejętności plastyczne nie mają znaczenia, najważniejsze jest oddziaływanie terapeutyczne i możliwości pokazania swoich emocji.