Co najlepiej opłaca się studiować z zakresu pedagogiki specjalnej?

pedagogika specjalna studia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 17 maja 2023

Zjawisko pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest znane od wielu lat, jednak dopiero rozwój pedagogiki specjalnej pozwolił wznieść ją na wyższy i wielopłaszczyznowy poziom. Aktualnie osoby dotknięte różnymi dysfunkcjami oraz zaburzeniami mogą liczyć na pełne wsparcie już na wczesnym etapie edukacyjnym. Wszystko to dzięki wielu perspektywicznym zawodom z zakresu pedagogiki specjalnej, które z jednej strony gwarantują kompleksową pomoc uczniom, a z drugiej nauczycielom wiele perspektyw zawodowych. Osoba, która chce pracować jako nauczyciel wspomagający, kwalifikacje może zdobyć w łatwy sposób zapisując się na studia podyplomowe. Jaki kierunek z tego zakresu warto podjąć?

Pedagog specjalny w szkole  – specjaliści ciągle poszukiwani

Ze względu na coraz większą różnorodność potrzeb uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, szkoła z trudem mogła je zaspokajać wykorzystując potencjał swojej dotychczasowej kadry. Dlatego od września 2022 roku w ogólnodostępnych szkołach oraz przedszkolach obowiązkowo muszą być zatrudnieni nowi specjaliści – psycholog oraz pedagog specjalny. W szkole realizują oni założenia Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obszar pedagogiki specjalnej jest bardzo szeroki, więc kwalifikacje z tego zakresu pozwalają podjąć pracę m.in. jako:

  • tyflopedagog (uczniowie z dysfunkcją wzroku oraz niewidzący),
  • oligofrenopedagog (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną),
  • surdopedagog (uczniowie z zaburzeniami słuchu oraz niesłyszący),
  • logopeda (dzieci i młodzież z problemami aparatu mowy).

pedagog specjalny studia podyplomowe

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Osoba, która posiada kwalifikacje z obszaru pedagogiki specjalnej, może podjąć zatrudnienie także jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (potocznie nazywany nauczycielem wspomagającym bądź wspierającym). Są oni często zatrudniani m.in. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Dziennik nauczyciela wspomagającego

Osoba na tym stanowisku korzysta ze specjalnego dziennika nauczyciela wspomagającego, dzięki któremu dokumentuje pracę i postęp w kształceniu ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel wspomagający kwalifikacje do pracy, czyli jakie studia warto podjąć?

Bez względu na to, czy dana osoba aspiruje do podjęcia pracy jako oligofrenopedagog czy nauczyciel wspomagający, kwalifikacje posiadane przez kandydata są podstawą do zatrudnienia w danej szkole lub placówce. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada bogatą ofertę kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Pedagog specjalny a oligofrenopedagog

Jednym z kierunków, który daje szerokie możliwości pod kątem poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej jest Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem). Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje jako pedagog specjalny oraz oligofrenopedagog. Szeroka wiedza oraz umiejętności pozwalają podjąć perspektywiczne zatrudnienie w:

  • szkołach,
  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • placówkach opiekuńczych oraz rewalidacyjnych.

Kwalifikacje do pracy jako logopeda

Innym opłacalnym kierunkiem studiów podyplomowych nie tylko z uwagi na zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także możliwość prowadzenia własnego gabinetu generującego duże przychody jest Logopedia dla pedagogów specjalnych.

Studia te przygotowują pod kątem praktycznym i teoretycznym słuchaczy do pracy z wieloma grupami klientów – z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W zależności od posiadanego wykształcenia, absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy jako logopeda lub nauczyciel logopeda, co dodatkowo zwiększa możliwości rozwoju zawodowego.